in

GMOs อาหารและพันธุวิศวกรรม


การปนเปื้อนของ : ข้าวโพดจีเอ็มโอ
ในเดือนตุลาคมปีนี้ นักวิทยาศาสตร์ชาวเม็กซิกันพบว่าข้าวโพดพื้นเมืองที่ปนเปื้อนจีเอ็มโอถูกพบในเขตทุรกันดารของเม็กซิโก นับเป็นครั้งแรกที่มีการค้นพบดีเอ็นเอดัดแปลงพันธุกรรมในพืชป่า ปัญหาถือว่าร้ายแรงมาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งของข้าวโพดพื้นเมืองที่หลากหลาย และการปนเปื้อนที่ค้นพบนั้นยังไม่สามารถระบุได้

เช่นเดียวกับข้าวโพด Starlink ซึ่งเป็นข้าวโพดจีเอ็มโอที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นอาหารของมนุษย์ จากนั้นพบว่ามีการผสมในอาหารหลากหลายชนิดและต้องเรียกคืนผลิตภัณฑ์หลายร้อยรายการที่พบว่ามีการปนเปื้อน เนื่องจากข้าวโพดจีเอ็มโอพันธุ์นี้มีโอกาสก่อให้เกิดอาการแพ้ในมนุษย์ได้ ล่าสุด ข้าวโพดสตาร์ลิงค์ถูกพบในเมล็ดพันธุ์ของบริษัทเมล็ดพันธุ์ 77 แห่ง และกำลังดำเนินการซื้อคืนก่อนที่เมล็ดข้าวโพดต้องห้ามจะกระจัดกระจายอยู่ในสวน

การปนเปื้อนนี้ เป็นการบ่งชี้ถึงความล้มเหลวในการควบคุมพืชผลจีเอ็มโอและอาหาร

.ขอบคุณข้อมูลจาก doctor.or.th