in

bim100 BIM100 ผลิตภัณฑ์ BIM สูตรสีเขียว T.098-569-9653

BIM100 ผลิตภัณฑ์ BIM สูตรสีเขียว T.098-569-9653
bim100


ตลอด 5 ปีของการวิจัย Operation BIM ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพอย่างไร? ผลิตภัณฑ์ BIM สูตรเขียวและน้ำมังคุด “โดย ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา และ รศ.ดร.อำไพ พานทอง” ศูนย์บริการ BIM100 80/124 หมู่บ้านเจ้าพระยา 9 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี มีปัญหาสุขภาพ หรือต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพ สามารถสอบถามเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าได้ที่ คุณอัญชลี เกตุสา Phone : 086-777-9101 ,098-569-9653 Line : bim100unshalee Website : ———— —— —————————————————- ——– —————————————— ———- .