in

9 ข้อต้องรู้ของผู้ใช้ไมโครเวฟไมโครเวฟใช้หุงคลื่นแบบไหน

ไมโครเวฟที่ใช้ทำอาหารเป็นคลื่นแม่เหล็ก ไฟฟ้า เช่น คลื่นวิทยุ คลื่นโทรทัศน์ คลื่นอินฟราเรด คลื่นแสง (อินฟราเรด) คลื่นแสงธรรมดา แสงอัลตราไวโอเลต (อัลตราไวโอเลต) คลื่นเอ็กซ์เรย์ และคลื่นรังสีแกมมา

ไมโครเวฟทำอาหารได้อย่างไร?
ไมโครเวฟที่ใช้ปรุงอาหารมีความถี่ 2,450 ล้านรอบต่อวินาที (หรือ 2,150 เมกะเฮิรตซ์) เขย่าและถูให้เข้ากันเป็นความร้อน จึงทำให้อาหารสุกเร็ว
เมื่อพลังงานไมโครเวฟหมดลงโดยโมเลกุลของน้ำ จะเน่าไม่สะสมในอาหารอีกต่อไป

คลื่นชนิดนี้ใช้ในทางการแพทย์หรือไม่?
ทางการแพทย์ใช้คลื่นไมโครเวฟรักษาบางอย่างเช่นกัน แต่ไมโครเวฟมีความถี่ต่ำกว่าไมโครเวฟที่ใช้ทำอาหาร ต้องใช้ความร้อนอุ่นสบายหรือความร้อนในปริมาณที่พอทนได้เล็กน้อยเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เวชศาสตร์ฟื้นฟูใช้ไมโครเวฟความถี่ต่ำเพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อหรือปวด ตามบทความที่อบอุ่น อบอุ่น สบาย
ในการฉายรังสีและระบบปอด ความถี่ของการตรวจปัสสาวะสูงกว่าในเวชศาสตร์ฟื้นฟู ร้อนขึ้นแต่ไม่ถึงจุดเดือด ใช้รักษาเซลล์มะเร็งที่ผิวเผิน ร่วมกับการฉายรังสีและยารักษามะเร็ง อุปกรณ์เดียวกันนี้ยังสามารถใช้รักษาต่อมลูกหมากโตในชายสูงอายุบางคนได้

มองไฟขณะเครื่องวิ่งอันตรายจริงหรือ?
ไม่จริง เพราะไมโครเวฟไม่สามารถทะลุผ่านผนังตู้และประตูตู้ได้ และแสงที่เราเห็นในตู้ไม่ใช่แสงไมโครเวฟ แต่เป็นไฟของโคมไฟฟ้าที่ติดตั้งเพื่อดูสิ่งที่อยู่ภายในตู้ขณะเครื่องทำงานเท่านั้น

อาหารที่ปรุงด้วยไมโครเวฟจะมีรังสีตกค้างหรือเข้าไปในอาหารหรือไม่?
ไม่ เพราะการแผ่รังสีเป็นคลื่นที่ไหลผ่านและให้พลังงานแก่สิ่งที่ผ่านเข้ามา เมื่อพลังงานหมด มันก็จะสลายไป

ข้อควรระวังในการใช้ไมโครเวฟ
1. เลือกซื้อเครื่องจักรจากบริษัทที่เชื่อถือได้ซึ่งมีมาตรฐานและได้รับการรับรองคุณภาพการผลิต ต้องปิดฝาตู้ให้แน่นโดยไม่รั่วซึม
2. ก่อนใช้งานต้องอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด ทำให้ถูกต้องทีละขั้นตอน
3. ห้ามวางของหนักหรือดึงออก แขวนไว้ที่ประตูตู้ในขณะที่ประตูเปิดอยู่ เพราะจะทำให้ฝาตู้ปิดไม่สนิท มีไมโครเวฟที่อาจรั่วไหลระหว่างการใช้งานได้
4.เมื่อตู้ชำรุดไม่ควรแก้ไข ควรติดต่อช่างผู้ชำนาญเพื่อแก้ไข
5. ไม่ควรติดตาเข้ากับฝาตู้ขณะเครื่องกำลังทำงาน เพื่อความประมาทเลินเล่อ
6. ควรติดตั้งเครื่องให้ห่างจากผนังด้านหลัง ด้านข้างไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร และอยู่ห่างจากโทรทัศน์และวิทยุให้มากที่สุด
7. การวัดการมีอยู่ของไมโครเวฟที่รั่วออกจากตัวเครื่อง ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้ Survey Meter ซึ่งสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่กองรังสี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขหรือบริษัทใหญ่ขายไมโครเวฟ จะให้บริการวัดไมโครเวฟรั่ว

อายุการใช้งานของเครื่องและการบำรุงรักษามีผลต่อความปลอดภัยอย่างไร?
อายุการใช้งานของเครื่องขึ้นอยู่กับการใช้งานและวัสดุก่อสร้างของเครื่อง เมื่อใช้ตู้ต้องทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ อย่าปล่อยให้เศษอาหารอยู่ในตู้เป็นเวลานาน เพราะความเค็มของอาหารจะทำให้ตู้เหล็กเกิดสนิมและทำให้เกิดรอยเจาะได้ และห้ามใช้ของมีคมขูดหรือขัดตู้

คำแนะนำทั่วไปสำหรับการใช้ไมโครเวฟอย่างถูกต้องและปลอดภัย
1. เลือกภาชนะที่เหมาะสมกับเตาไมโครเวฟ เช่น ชามแก้วทนไฟ ชามกระเบื้อง พลาสติกทนความร้อน เครื่องใช้ไม้ จานกระดาษ อย่าใช้ภาชนะโลหะทั้งหมดกับไมโครเวฟ หรือภาชนะกระเบื้องขอบเงินขอบทอง
2. ควรใช้พลาสติกทนความร้อนคลุมอาหาร (ในลักษณะที่ไม่ต้องปิดฝาให้สนิท) ก่อนเริ่มเปิดไมโครเวฟ เพื่อป้องกันไม่ให้คราบอาหารกระเด็นใส่ตู้ คุณจึงไม่ต้องเสียเวลาทำความสะอาดตู้ 3. ห้ามนำอาหารที่มีผิวมันหรือเปลือกแข็งมาปรุงอาหารในตู้ เพราะความร้อนทำให้อากาศภายในอาหารขยายตัว ควบคู่ไปกับไอน้ำแรงดันสูงจะทำให้เกิดการระเบิดอย่างดัง ใช้ส้อมจิ้มรูบนพื้นผิวอาหารหรือเปลือกอาหารก่อน เพื่อป้องกันการระเบิดที่เกิดจากความร้อนภายในอาหารขยายตัว
4. ทำความสะอาดภายในเครื่องอย่างสม่ำเสมอ

เตาไมโครเวฟถ้ารู้วิธีใช้อย่างถูกต้องจะมีประโยชน์มาก เพราะสะดวก รวดเร็ว ประหยัด เหมาะกับชีวิตปัจจุบันที่ต้องเร่งรัดทุกอย่าง ที่สำคัญอย่าลืมซื้อเครื่องมาตรฐานนะครับ รับประกันคุณภาพ อ่านคู่มือก่อนใช้งานและเลือกภาชนะที่เหมาะสม ถ้าเครื่องดีไม่มีรั่วซึม อันตรายจากไมโครเวฟจะไม่เกิดขึ้นเลย

.ขอบคุณข้อมูลจาก doctor.or.th