in

5 โรคอันตราย จากการติด “สมาร์ทโฟน”

5 โรคอันตราย จากการติด “สมาร์ทโฟน”

5 โรคอันตรายจากการติด “สมาร์ทโฟน”

การใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเป็นประจำ อาจส่งผลต่อสุขภาพของคุณมากกว่าที่คุณคิด สนุกเฮลท์ มีข้อมูลจาก นพ. ทิมพร วิฑูรพงศ์ แพทย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เรื่อง ความเสี่ยงของโรคต่างๆ จากพฤติกรรมทางสังคม ที่มาของโรคต่างๆ

5 โรคอันตรายจากการติด “สมาร์ทโฟน”

  1. ล็อคนิ้ว

ฟิงเกอร์ล็อคเกิดจากการเกร็งมือเพื่อจับ และกดบนสมาร์ทโฟนบ่อยๆหรือกดค้างไว้นานๆ

  1. ตาแห้ง ปวดตา

ตาแห้งและเมื่อยล้าจากการดูหน้าจอขนาดเล็กเป็นเวลานาน

  1. ซินโดรมของสมาร์ทโฟน

อาการของสมาร์ทโฟน คือ อาการปวดคอ ไหล่ และไหล่ จากพฤติกรรมการมองหน้าจอเป็นเวลานาน

  1. นอนไม่หลับ

แสงสีน้ำเงินจากหน้าจอส่งผลต่อการผลิตเมลาโทนินที่ควบคุมการนอนหลับและการตื่น ทำให้นอนหลับยากหรือนอนไม่หลับ

  1. กลุ่มอาการเมตาบอลิซึม

อยู่ในตำแหน่งเดิมเป็นเวลานาน ระบบเผาผลาญของร่างกายทำงานไม่เต็มที่ เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง หรือความอ้วน

วิธีใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตให้ห่างไกลโรค

สนุกเฮลธ์แนะนำว่าไม่ควรใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตนานเกินไป หากคุณต้องการใช้อุปกรณ์เหล่านี้เป็นเวลานาน เช่น ดูคลิปหรือดูซีรีส์หลายชั่วโมง ควรเชื่อมต่อกับหน้าจอทีวีเพื่อให้ดูดีขึ้น ให้ร่างกายอยู่ในท่านั่ง โดยให้คอตั้งตรง มองตรงไปข้างหน้า และเคลื่อนไหวต่อไปในขณะที่ดู

พวกเขาควรงดเว้นจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ รวมโทรทัศน์ก่อนเข้านอน 30 นาที – 1 ชั่วโมง หรี่ไฟห้องนอน เพื่อให้ร่างกายพร้อมสำหรับการนอนหลับให้ได้มากที่สุด

.
ที่มาข้อมูล