in

5 ข้อที่ต้องรู้เพื่อลดความเสี่ยงเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต

5 ข้อที่ต้องรู้เพื่อลดความเสี่ยงเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต

อัมพาต เป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากการขาดเลือดในเซลล์สมอง เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองตีบ (ลิ่มเลือดอุดตัน) ซึ่งคิดเป็น 80% ของโรคและ 20% เกิดจากเลือดออกในสมอง (เลือดออกหรือตกเลือด)

10 เรื่องต้องรู้ ลดความเสี่ยงการเป็น อัมพาต
1. ผู้ที่มีอายุมากกว่า 45 ปี และมีปัจจัยเสี่ยงมากขึ้น เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน ขาดการออกกำลังกาย เบาหวาน หลอดเลือดส่วนปลาย และหัวใจเต้นผิดจังหวะ รวมทั้งผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
2. อาการของโรคหลอดเลือดสมอง มักเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ได้แก่ แขนขาอ่อนแรงหรือชาในซีกโลก พูดไม่ชัด มองเห็นไม่ปกติ เห็นภาพซ้อน และตาบอดครึ่งซีก หรือมองไม่เห็นเลย เวียนศีรษะ ตัวสั่น ทรงตัวไม่ได้ ปวดศีรษะรุนแรงที่แตกต่างจากอาการปวดปกติ หากมีอาการเหล่านี้ควรไปโรงพยาบาลทันที
3. ความดันโลหิตสูง ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองแต่ควบคุมได้ หากควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในช่วงปกติความเสี่ยงจะลดลงได้ประมาณ 30-40% โดยอาหาร โดยเฉพาะอาหารมันและเค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอรวมทั้งกินยาลดความดันโลหิตและไปพบแพทย์อย่างเคร่งครัดตามนัด
4.ผู้สูงอายุล้ม ทำให้หลอดเลือดในสมองแตก จริงไหม? แต่การหกล้มไม่ใช่สาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองหรือ อัมพาต ในทางกลับกัน โรคหลอดเลือดสมองมักทำให้คนล้ม
5.โรคหลอดเลือดสมอง ทำให้ทุกคนเป็นอัมพาตจริงหรือ? ในบางคน อาการอาจเกิดขึ้นชั่วคราวและหายไปภายใน 24 ชั่วโมง หรือที่เรียกว่า Transient Ischemic Attack (TIA) ซึ่งอาการไม่รุนแรงหลายๆ อย่างสามารถกลับมาเป็นปกติได้ หรือใกล้เคียงปกติ

การดูแลผู้ป่วยที่เป็น อัมพาต หลังการรักษา ควรให้กำลังใจผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ควบคุมความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ดูแลยาและอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สิ่งสำคัญคือต้องดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเพื่อทำกายภาพบำบัดที่บ้าน รวมถึงพบแพทย์ตามนัดสม่ำเสมอ

.
ที่มาข้อมูล