in

4 คุณสมบัติของ “เส้นผม” เพื่อบริจาคให้ผู้ป่วย “มะเร็ง”

4 คุณสมบัติของ “เส้นผม” เพื่อบริจาคให้ผู้ป่วย “มะเร็ง”

4 คุณสมบัติของ

หากคุณต้องการบริจาคผมของคุณเองเพื่อทำวิกผมให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผมของเราต้องมีลักษณะอย่างไร?

โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา เผยคุณสมบัติของเส้นผมในการบริจาควิกผมให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. ผมสุขภาพดี เงางาม มีวอลลุ่ม
  2. สำหรับผมตรง ให้มีความยาวตั้งแต่ 6 นิ้วขึ้นไป
  3. สำหรับผมหยิกหยักศก ความยาว 10-12 นิ้ว ขึ้นไป
  4. หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกับเส้นผมเป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป

สำหรับขั้นตอนการตัดผมเพื่อบริจาคผม มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

  1. สระผมและเป่าผมให้แห้งอย่างทั่วถึง
  2. มัดผมให้เป็นหางม้า ถ้าผมหนามากสามารถแยกผมออกเป็นส่วนๆ แล้วมัดก่อนตัดได้
  3. ตากแดดให้แห้ง 3-7 วัน
  4. เมื่อผมแห้งแล้วให้เปลี่ยนยางรัดผมแล้วตัดยางรัดเก่าออกเพื่อลดความชื้นใต้ยางรัดตัวเก่า ในกรณีแยกผมออกเป็นช่อ ให้มัดผมติดกันก่อนตัดยางรัดเก่าออก

ทำไมเราควรบริจาคผมให้ผู้ป่วยมะเร็ง?

นพ. ธนัท เกื้อ เจริญพานิช ผู้อำนวยการ รพ.มะเร็ง ชีวมิตร โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เผยว่า ข้อมูลจากสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานผู้ป่วยโรคมะเร็ง 190,636 รายในปี 2563 เป็นชาย 93,425 รายและหญิง 97,211 ราย

ระหว่างการรักษาด้วยรังสีและเคมีบำบัด ผู้ป่วยมากกว่า 99% พบผลข้างเคียงจากเคมีบำบัดหรือการฉายรังสีที่ศีรษะ ซึ่งในบางกรณีขนอาจหลุดร่วงจากศีรษะหรือบางตัวอาจหลุดร่วงจากศีรษะหรือในบางกรณีขนอาจไม่ขึ้นใหม่เหมือนแต่ก่อน ส่งผลให้ผู้ป่วยมะเร็งกังวลใจ ไม่มั่นใจในภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไปและส่งผลต่อจิตใจของผู้ป่วยในชีวิตประจำวันเมื่อพบปะผู้คน ในขณะเดียวกันราคาวิกผมแท้หรือเครื่องประดับก็สูงมาก ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งบางท่านไม่สามารถหาซื้อมาใช้ได้

โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตร ร่วมกับ มูลนิธิจากเฟย์ ถึง คุณวันใหม่ โครงการตัดทอนความสุข บริจาคผมให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่โรงพยาบาลรัฐบาล 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รพ.ยโสธร รพ.อำนาจเจริญ และ รพ.ศรีสะเกษ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มความมั่นใจ และให้กำลังใจผู้ป่วยมะเร็งสตรี ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บให้ตัวเองและครอบครัว นอกจากนี้ยังตั้งเป้าที่จะรวบรวมวิกผม 100 ชิ้นจากผู้บริจาคภายในปี 2567 เพื่อส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งไปยังโรงพยาบาลของรัฐอย่างค่อยเป็นค่อยไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริจาคผมให้ผู้ป่วยมะเร็งได้ที่ไหนบ้าง?

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Cut-to-Happiness Project สามารถลงทะเบียนบริจาคผมโดยตรงผ่าน Google Form นี้ หรือลงทะเบียนผ่าน Facebook โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา หรือ Line: @chiwamitra หมายเลขโทรศัพท์ 045-958888 ไม่สะดวกมาบริจาคเอง ผมสามารถบรรจุในถุงพลาสติกใหม่ที่สะอาดและปิดสนิท บรรจุในซองหรือกล่องที่มีแผ่นกันกระแทกเพื่อปกป้องเส้นผมจากสิ่งสกปรก พร้อมทั้งเขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้บริจาค และส่งทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตร เลขที่ 355 หมู่ 14 ตำบลคำใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. 045-958888

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Cut-To Happiness: www.chiwamitra.com

.
ที่มาข้อมูล