in

4 กลุ่มผู้ป่วยห้ามกิน “ฟ้าทะลายโจร” เมื่อมีอาการ “เจ็บคอ”4 กลุ่มผู้ป่วยไม่กิน “ฟ้าทะลายโจร” เมื่อมีอาการ “เจ็บคอ” .ขอบคุณข้อมูลจาก Sanook.com