in

3 สัญญาณอันตราย “โรคซึมเศร้า” ในผู้สูงอายุ

3 สัญญาณอันตราย “โรคซึมเศร้า” ในผู้สูงอายุ

3 สัญญาณอันตราย "โรคซึมเศร้า" ในผู้สูงอายุ

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสังคมในปัจจุบันส่งผลให้จำนวนผู้ที่ทุกข์ทรมานจากภาวะซึมเศร้าในประเทศของเราเพิ่มขึ้นทุกวัน เราทุกคนมีสิทธิที่จะทุกข์ทรมานจากภาวะซึมเศร้าได้เช่นเดียวกัน แม้แต่ผู้สูงอายุที่หลายคนอาจคิด อายุนี้ไม่ควรเครียด หรือทุกข์เท่าคนวัยทำงานที่ต้องรีบหาเงิน สร้างฐานะและครอบครัว

ผศ.ดร. กิติกาญจน์ ธนะอุดม อาจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า โรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุอาจไม่ต่างจากโรคซึมเศร้าที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยในวัยอื่นๆ แต่เป็นกลุ่มที่เราควรใส่ใจและจับตาดูความผิดปกติที่เกิดขึ้น เพราะคนไข้มีอารมณ์แปรปรวนไม่ว่าจะเศร้าหรือเบื่อและส่งผลต่อพฤติกรรมและความคิด บางคนอาจร้องไห้ง่าย ทนทุกข์ เบื่อ ไม่อยากทำอะไรเลย มองตัวเองว่าไร้ค่า กรณีร้ายแรงอาจคิดทำร้ายตัวเอง

ผู้สูงอายุกลุ่มไหนเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า?

อาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุเป็นเรื่องปกติ แต่ในบางกลุ่มอาจมีความเสี่ยงมากขึ้นเมื่อ

  1. ห่างไกลครอบครัว
  2. มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคพาร์กินสัน
  3. การเปลี่ยนแปลงในชีวิต เช่น เกษียณจากการทำงาน สูญเสียสมาชิกในครอบครัว
  4. มีอายุมากกว่า 85 ปี

อาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

ผู้ใกล้ชิดควรสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุเสมอ เพราะบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบคุยกับคนรอบข้างว่ารู้สึกอย่างไรในตอนนี้ หากผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ อาจเป็นสัญญาณของภาวะซึมเศร้า

  1. การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ เช่น หงุดหงิดง่าย หงุดหงิดง่าย และมีความวิตกกังวลสูงขึ้นมาก
  2. อาการทางกายมากขึ้น เช่น อาหารไม่ย่อย ปวดท้อง นอนไม่หลับ
  3. พฤติกรรมเปลี่ยนไป เช่น เงียบ ไม่ค่อยพูด

หากพบอาการเหล่านี้อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ไม่จำเป็นต้องมีอาการทั้งหมด แต่อาการดังกล่าวส่งผลต่อชีวิตประจำวัน ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาต่อไป

การรักษาภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

  1. การทานยาแก้ซึมเศร้า หากผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวควรแจ้งให้แพทย์ทราบทุกครั้ง เนื่องจากการใช้ยาอื่นๆ อาจทำปฏิกิริยากับยากล่อมประสาท การบำบัดนี้ในผู้สูงอายุจะใช้เวลาในการทำงานมากกว่าผู้ป่วยในวัยอื่นๆ อาจใช้เวลานานกว่า 1 เดือน
  2. ปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม และเพิ่มกิจกรรมการผ่อนคลายโดยจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา นี่เป็นโอกาสสำหรับผู้สูงอายุที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมากขึ้น
  3. รักษาโรคพื้นฐานของผู้สูงอายุได้ดีกว่า สำหรับผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังอยู่แล้ว แต่ยังควบคุมได้ไม่ดีนัก อาจพิจารณาให้ยาหรือการรักษาเพื่อช่วยให้อาการสงบลงได้ ก็จะช่วยรักษาอาการซึมเศร้าได้ดีขึ้นเช่นกัน

ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุต้องได้รับความสนใจจากสมาชิกในครอบครัว จับตาดูและตระหนักถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน นี่เป็นความก้าวหน้าขั้นแรกในการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็ว

.
ที่มาข้อมูล