in

11 อาการอันตรายของผู้ป่วย “เบาหวาน”

11 อาการอันตรายของผู้ป่วย “เบาหวาน”

11 อาการอันตรายของผู้ป่วย "เบาหวาน"

อาการที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยเบาหวานที่ควรสังเกตเป็นประจำ อาจหมายความว่าน้ำตาลในเลือดของคุณมีความผิดปกติ และอาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้ในระยะเวลาอันสั้น

อาจารย์ ธเนศ กันสาร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการอันตรายของโรคเบาหวาน ดังนี้

อาการน้ำตาลในเลือดต่ำ

 1. เหงื่อออก
 2. ใจสั่น มือสั่น
 3. รู้สึกหิว
 4. อ่อนแรง แขนขาอ่อนแรง
 5. สับสน หมดสติ อาการชัก

วิธีแก้ไขเมื่อน้ำตาลในเลือดต่ำ

 • ถ้ายังรู้สึกดี กลืนได้ ไม่สำลัก ให้กินต่อทันที เช่น
  • ดื่มน้ำหวาน 1 ช้อนโต๊ะผสมน้ำ 1/2 แก้วหรือ
  • ดื่มน้ำผลไม้ 1/2 แก้ว หรือ 120 ซีซี หรือ
  • ดูดลูกอม 2 ก้อนหรือน้ำตาล 2 ก้อนหรือ
  • ขนมปัง 1 แผ่น
 • หากคุณหมดสติหรือกลืนไม่ได้ ให้รีบส่งโรงพยาบาล

อาการน้ำตาลในเลือดสูง

 1. กระหายน้ำ
 2. ปัสสาวะบ่อย
 3. ลดน้ำหนัก
 4. คลื่นไส้ อาเจียน
 5. ปวดท้อง
 6. สับสน หมดสติ อาการชัก

วิธีแก้ไขเมื่อน้ำตาลในเลือดสูง

 • ดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำเปล่าโดยไม่ใส่น้ำตาลบ่อยๆ
 • พักผ่อนอย่าออกกำลังกายหรือทำงาน
 • ตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดเป็นระยะ ถ้าระดับน้ำตาลในเลือดไม่ลดลงควรไปพบแพทย์
 • ในกรณีที่ตรวจพบคีโตนหรือมีอาการหายใจลำบาก ปวดท้อง และง่วงอย่างรุนแรง คุณต้องไปพบแพทย์ทันที

อันตรายจากการคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้

หากปล่อยให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน อาจก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อน เช่น โรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์ อัมพาต) โรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตัน โรคไตเรื้อรัง เบาหวานขึ้นจอตาและระบบประสาทส่วนปลายเสื่อม (ชาที่มือและเท้า)

ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานควรได้รับการตรวจสอบอาการอยู่เสมอ จะต้องรักษาให้หายก่อนอาการรุนแรง

.
ที่มาข้อมูล