in

‘10 ล้านบาทต่อคน’ ที่ไทยใช้กับผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่เป็นอันดับ 2 ของโลก


ณัชชา โอเจริญขอบคุณบทความจาก : hfocus.org