in

ไอคิวบอกอะไรจ๊ะ 2 ตอน

ไอคิวบอกอะไรจ๊ะ 2 ตอน

IQ 2 ตอน…ไอคิวบอกอะไร?
นพ. ชาญเพ็ญ ชูประภาวรรณ

สวัสดีเด็ก ๆ วันนี้ฉันช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน และทุกคนทำการบ้านเสร็จแล้วใช่ไหม มานั่งฟังไอคิวจากเมื่อวานกัน อ้อ แต่ก่อนที่เราจะสนทนาต่อ เด็กๆ อาจสงสัย สิ่งนี้สำคัญแค่ไหน? ลูกของคุณคงจะเห็นว่าประเทศไทยยังมีปัญหามากมายที่ต้องร่วมมือกันแก้ปัญหา

แก้ไขได้ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของทางราชการหรือส่วนราชการเท่านั้น แต่คนไทยส่วนใหญ่ต้องทำงานร่วมกัน อดทน ขยันขันแข็ง ดังนั้น ประเทศของเราจึงต้องมีคนที่มีคุณสมบัติพอสมควร ข้อมูลเกี่ยวกับระดับสติปัญญาของคนไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราไตร่ตรองได้ว่า เราจะมีวิธีแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ไหม ลูก ๆ ของฉันจะเข้าใจแล้ว ตกลง ฉันจะบอกคุณเพิ่มเติม

IQ บอกอะไรคุณได้บ้าง?

ผู้คนอาจคิดว่าไอคิวเป็นความฉลาดของบุคคลที่กำหนดระดับของสติปัญญาและกำหนดอนาคตของบุคคลนั้นหรือความสำเร็จที่ไม่เปลี่ยนรูป

คนที่มีไอคิวสูงหมายถึงความฉลาดจริงหรือ? อาจจะตอบยาก เพราะความสามารถในการเรียนอาจไม่สอดคล้องกับระดับไอคิว

มีเด็กหลายคนที่มีไอคิวสูงแต่ไม่มีการศึกษา หรือเด็กที่มีไอคิวค่อนข้างต่ำสามารถเรียนได้ หรือเราอาจประทับใจเด็กหลายๆ คนที่มีความถนัดบางอย่าง เราอาจเคยเห็นเด็กที่มีฝีมือการวาดภาพตั้งแต่อายุยังน้อย หรือชอบแกะของเล่นแล้วประกอบใหม่ในวงการวิชาการ หลายคนเห็นตรงกันว่าไอคิวสามารถคาดเดาได้อย่างสมเหตุสมผลในอนาคต แต่ต้องสังเกตว่าไอคิวไม่ได้เป็นตัวแทนของระดับสติปัญญาทั้งหมด

การทดสอบ IQ ที่ใช้กันทั่วไป มักเป็นการทดสอบทักษะการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอายุ จะต้องกำหนด
อายุโดยใช้มาตรฐานเฉลี่ยที่คนส่วนใหญ่ในแต่ละช่วงอายุสามารถทำได้ ในการทดสอบจะประเมินว่าอายุสมองของผู้ถูกทดสอบนั้นเทียบกับอายุจริงได้ดีเพียงใด โดยถามแบบทดสอบความรู้ทั่วไปเรื่องการจำตัวเลข หรือการแก้ปัญหาโดยดูจากภาพต่อบล็อคจะเห็นได้ว่ามีทักษะหลายอย่างที่ยังไม่ได้รับการประเมิน เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการอ่าน ทักษะทางดนตรี เป็นต้น แต่ในทางทฤษฎีก็ยอมรับว่า คนที่สอบ IQ ได้ดี ควรมีทักษะในการแก้ปัญหาอื่นๆ ค่อนข้างดีด้วย แต่ไม่สามารถบอกความถนัดของคนนั้นได้ในทุกด้าน

อย่างไรก็ตาม ในการสำรวจระดับชาติที่จะทดสอบประชากรจำนวนมากในกลุ่มอายุต่างๆ นักวิจัยจะเลือกแบบทดสอบบางประเภทที่สะท้อนถึงระดับความฉลาดที่สำคัญต่อ
การพัฒนา เช่น ความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ซึ่งเป็นพื้นฐานของการอยู่อาศัยอย่างมีคุณภาพในสังคม

แบบสำรวจระดับไอคิวของเด็กไทย
ใน 3 ครั้งที่ผ่านมา การทดสอบที่เรียกว่า “โทนี่ 3” นี่คือการทดสอบการคิดเชิงวิเคราะห์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความสามารถทางภาษาเพื่อหลีกเลี่ยงความลำเอียงอันเนื่องมาจากความแตกต่างในการเรียนรู้หรือการอ่าน ที่จะเห็นภาพเรขาคณิต ให้ผู้ตอบวิเคราะห์และค้นหาคำตอบ

เมื่อได้คะแนนแล้ว ให้เปรียบเทียบกับระดับไอคิวที่ได้จากแบบทดสอบโดยละเอียด
ได้เลยเด็กๆ วันนี้ป้าพูดยาวไปหน่อย มันอาจจะฟังดูยากสำหรับเราสักหน่อย ไม่เป็นไรเพราะเราคงมีความคิดเบื้องต้นแล้วว่าไอคอนที่เขากำลังพูดถึงหมายถึงอะไร? และมันบอกอะไรเราบ้าง?
พรุ่งนี้หลังจากช่วยพ่อแม่ และทำการบ้านเสร็จ เด็กๆ ก็มาหาน้าอีกครั้ง ป้าจะคุยกับคุณ จะพัฒนาความฉลาดของคนไทยได้อย่างไร มีวิธีใดบ้าง? ไม่เห็นเป็นไรเลย….ป้าต้องว่าเรื่องนี้ทุกคน เพราะถ้าเรารักประเทศ เราก็อยากให้ประเทศพัฒนาไปในทางที่ก้าวหน้า และมีทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพราะคุณภาพของคนไทยเป็นต้นทุนทางสังคม

หากพวกเราส่วนใหญ่มีสติปัญญาดี หมายความว่าเรามีหลักประกันเบื้องต้นว่าสิ่งที่รัฐบาลคิดหรือต้องการจะทำจะผ่านไปด้วยดี ด้วยความร่วมมือและความสามารถของคนไทยเราจะไม่เสียเปรียบชาวต่างชาติ วันนี้เป็นเช่นไร?

ก็ค่ำแล้ว กลับบ้านไม่ได้ดูทีวี
กลับบ้าน อาบน้ำ นอนเร็ว เพื่อจะได้ตื่นแต่เช้าไปโรงเรียน สวัสดี กราบเรียนพระภิกษุสงฆ์

.
ที่มาข้อมูล