in

ไวรัสโรตา…ยมทูตร้ายในทารก

ไวรัสโรตา…ยมทูตร้ายในทารก

โรตาไวรัส…เทพมรณะในเด็กทารก

ไวรัสโรตาคร่าชีวิตทารกมากกว่า 400,000 คนทั่วโลกต่อปี ซึ่งเท่ากับหนึ่งคนต่อนาที สิ่งนี้นำไปสู่โรคลำไส้อักเสบในทารกอายุ 6-24 เดือน ซึ่งโรตาไวรัสสามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมปกติเป็นเวลาหลายชั่วโมง และสามารถอยู่ได้นานหลายวันถึงหนึ่งสัปดาห์ในอุจจาระของมนุษย์ ดังนั้นการติดเชื้อโรตาไวรัสจึงเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะเป็นจากคนสู่คน การรับประทานอาหารและน้ำที่ปนเปื้อน หรือสัมผัสวัตถุที่มีเชื้อโรคชนิดนี้อยู่ เช่น ของเล่น เสื้อผ้า จาน ชาม เป็นต้น

อาการ เมื่อทารกได้รับโรตาไวรัสเข้าสู่ร่างกาย จะมีอาการไข้รุนแรง อาเจียน และท้องร่วง จุดนี้จะทำให้ร่างกายขาดน้ำอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นสาเหตุการตายที่ยิ่งใหญ่

การรักษา ขณะนี้ยังไม่มีการรักษาเฉพาะสำหรับการติดเชื้อโรตาไวรัส ทำได้เฉพาะการรักษาประคับประคองสำหรับอาการที่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น ลดไข้และให้ของเหลวเพื่อทดแทนน้ำดื่มจากปากเท่านั้น

ป้องกัน ซึ่งสามารถทำได้โดยให้ความสำคัญกับความสะอาดและสุขอนามัยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นของเล่น เด็ก อาหารและเครื่องดื่ม วิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสนี้ในเด็กได้อย่างมาก

.
ที่มาข้อมูล