in

“ไม่ล้างแอร์-แอร์สกปรก” เสี่ยงโรคลีเaจียนแนร์-ไข้ปอนเตียก

“ไม่ล้างแอร์-แอร์สกปรก” เสี่ยงโรคลีเaจียนแนร์-ไข้ปอนเตียก

“ไม่ล้างแอร์-แอร์สกปรก” เสี่ยงโรคลีเaจียนแนร์-ไข้ปอนเตียก

หากแอร์มานานแล้วไม่ล้างทำความสะอาดให้ดี อาจเป็นแหล่งสะสมความชื้น ทำให้มีเชื้อโรคเจริญเติบโต เสี่ยงทำป่วยเป็นโรคลีเจียนแนร์และไข้ปอนเตียก

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงอากาศร้อนคนนิยมเปิดเครื่องปรับอากาศ หรือแอร์ เพื่อคลายร้อนตลอดทั้งกลางวัน กลางคืน แต่การเปิดแอร์สกปรก ไม่ได้มีการล้างแอร์เป็นเวลานาน เกิดความชื้นจากตัวแอร์และท่อน้ำทิ้ง ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตของเชื้อโรค ไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือเชื้อรา โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งหากหายใจเอาฝอยละอองน้ำที่มีเชื้อนี้ปนเปื้อนเข้าไป จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

อาการของโรคลีเจียนแนร์และไข้ปอนเตียก

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า ลักษณะอาการที่พบมี 2 แบบคือ 

  1. โรคลิเจียนแนร์ มีอาการปอดอักเสบรุนแรง มีไข้สูง ไอ หนาวสั่น
  2. ไข้ปอนเตียก มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่

ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคลีเจียนแนร์

ประชาชนทั่วไปที่มีร่างกายแข็งแรงจะไม่มีอาการป่วยใดๆ สำหรับกลุ่มเสี่ยง คือ ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำและผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน โรคไต โรคปอดเรื้อรัง หรือโรคมะเร็ง

วิธีป้องกันโรคลีเจียนแนร์และไข้ปอนเตียก

  1. ควรมีการล้างทำความสะอาดแอร์เป็นประจำ โดยดูตามความเหมาะสม จากสภาพแวดล้อมและการใช้งาน 
  2. หากเป็นแอร์ตามบ้านควรล้างแผ่นกรองอากาศด้วยน้ำสบู่ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยใช้น้ำฉีดแรงๆ ที่ด้านหลังและด้านที่ไม่ได้รับฝุ่น ให้ฝุ่นและสิ่งสกปรกหลุดออกอย่างน้อยเดือนละครั้งและ
  3. ควรล้างแอร์แบบเต็มระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่หากใช้แอร์เป็นประจำทุกวัน ควรล้างทำความสะอาด 6 เดือนครั้ง เพื่อช่วยลดเชื้อโรคที่อาจสะสมอยู่ในแอร์
  • เตือน! “โรคลีเจียนแนร์” นักท่องเที่ยวเสี่ยงติดเชื้อจากโรงแรม-ที่พัก

ที่มาข้อมูล