in

“ไข้หวัดใหญ่”Žมหันตภัยเงียบสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง!

“ไข้หวัดใหญ่”Žมหันตภัยเงียบสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง!

ในช่วงเวลานี้ หลายท่านกลัวโรคระบาด ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ซึ่งขณะนี้กำลังแพร่กระจายไปยังกว่า 30 ประเทศทั่วโลกในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันมีคนไทย 2 คนติดเชื้อไข้หวัดหมู H1N1 จากเม็กซิโก ตอนนี้รักษาหายแล้ว ไม่มีการติดเชื้อในร่างกายและปลอดภัยสำหรับผู้อื่น รวมทั้งญาติสนิทของผู้ติดเชื้อ 7 ราย ทุกคนเป็นปกติและไม่มีอาการใดๆ แม้ว่าประเทศไทยจะไม่มีการติดเชื้อ แต่ก็ไม่สามารถประมาทได้ วิธีป้องกันที่ดีที่สุด การรักษาความสะอาด “กินอาหารร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ” ดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ

เพื่อแพร่ระบาดไข้หวัดหมู 2009 รวมทั้งไข้หวัดธรรมดาหรือไข้หวัดใหญ่ เป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจที่ปนเปื้อนไวรัสในฝุ่น การสัมผัสโดยการไอหรือจาม เชื้อจะเข้าสู่เยื่อบุตาและปาก สัมผัสเสมหะของผู้ป่วยผ่านกระจก ผ้า จูบ สัมผัสมือที่เปื้อนจากการหยิบสิ่งของหรือสิ่งของกับผู้ป่วย บุคคลอื่น และเครื่องใช้สาธารณะ เช่น แก้ว ผ้าเช็ดหน้า ลูกบิดประตู ราวบันไดบนรถโดยสาร ราวบันได และขยี้ตา จมูก และปากที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัส สังเกตพบว่ามีไข้ (อุณหภูมิร่างกายมากกว่า 38 องศาเซลเซียส) ร่วมกับอาการไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ในกรณีที่รุนแรง อาจพบการหายใจผิดปกติ (หายใจถี่ หายใจลำบาก)

จะเห็นว่าไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล เป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในฤดูฝนและฤดูหนาว เป็นโรคติดต่อได้สูงและมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนในระบบทางเดินหายใจ หัวใจ และระบบอื่นๆ ที่อาจถึงแก่ชีวิตได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ร่างกายอ่อนแออยู่แล้ว เพื่อป้องกันอันตรายจากการป่วยด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดใหญ่ ทุกกลุ่มอายุและทุกสิทธิที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ โรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจ ไตวาย โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดและเบาหวานในเดือนกรกฎาคมถึงปลายเดือนสิงหาคม 2552 ได้รับการติดต่อเพื่อขอบัตรนัดหมาย “วัคซีนไข้หวัดใหญ่” ไม่คิดเงิน ที่โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ

“สปป. ให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยง ทุกกลุ่มอายุ และทุกสิทธิที่เป็นโรคเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ โรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจ ไตวาย โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดและเบาหวาน ให้มีภูมิต้านทาน ไม่เจ็บป่วยรุนแรง ไม่มีโรคแทรกซ้อนที่อาจถึงแก่ชีวิตได้”??

.
ที่มาข้อมูล