in

ใส่ตาปลอม‏‏

ใส่ตาปลอม‏‏

คำถาม:

ฉันโดนลูกปิงปองตีตอนอายุ 15 ตาแตก หมอเอาตาของฉันออกแล้วใส่เนื้อขาลงไป อยากใส่ตาปลอม ราคาเท่าไหร่? ใช้เวลานานแค่ไหนในการรักษา?

เพศ:

ชาย

อายุ:

อายุ 21 ปี

อาการ:

ประวัติการเจ็บป่วย:

ยาปัจจุบัน:

ความกังวล:

ตอบ
ตอบ:

รศ.ดร. ศักดิ์ชัย วงศ์กิตติรักษ์

คำตอบ:

ตาปลอมเป็นการใส่หน้ากากจำลองเท่านั้น ราคาโดยประมาณไม่ต้องไปรพ.ใหญ่ตรวจถามค่าใช้จ่ายเลย

ที่มาข้อมูล