in

โรค…ที่ถูกมองข้าม

โรค…ที่ถูกมองข้าม

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจขาดเลือด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพาต มักถูกมองข้าม เพราะอาการจะเกิดขึ้นอย่างเงียบๆ ค่อยเป็นค่อยไป ในระยะแรกอาการจะไม่สังเกตเห็นได้ชัด แต่เมื่อเป็นก็จะเรื้อรัง รักษาไม่หาย คุณต้องดูแลตัวเองด้วยการเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณ ลดความเสี่ยงและรักษาร่วมกันเพื่อควบคุมไม่ให้มีมากขึ้นจนกลายเป็นโรคแทรกซ้อนและการเสียชีวิตในภายหลัง ข้อเท็จจริงปัจจุบัน โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ป้องกันได้เอง 80%

มาตรการง่ายๆ ลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ด้วยตัวเองด้วยการควบคุมป้องกันปัจจัยเสี่ยง ใช้เคล็ดลับ “ใส่ใจ 3 อำเภอ บอกลา ส.ส. 2 คน ต้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง”

อาหาร เลือกทานอาหารที่ไม่หวาน มันน้อย เค็มน้อย ชิมรสก่อนปรุง ใส่ผักหลากสี ผลไม้สดไม่หวาน รับประทานอาหาร 3 มื้อต่อวันในปริมาณที่เพียงพอ ใส่ใจกับฉลากโภชนาการ เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเกลือ หรือโซเดียมต่ำสุดใน 1 วัน บริโภคเกลือน้อยกว่า 1 ช้อนชา หรือผลิตภัณฑ์ที่มีเกลือ น้ำตาลน้อยกว่า 4-6 ช้อนชา (ขึ้นอยู่กับการออกกำลังกายในแต่ละวัน)

ออกกำลังกาย วันละ 30-60 นาที อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ หลีกเลี่ยงสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น รีโมทคอนโทรล ลิฟต์

อารมณ์
ผ่อนคลายจิตใจ จัดการกับความเครียดอย่างเหมาะสม เช่น เล่นเพลงเบาๆ พักสมองจากการทำงานคลายเครียดด้วยการพักสายตา ดูสภาพแวดล้อมของคุณโดยเฉพาะพื้นที่สีเขียว คุยกับเพื่อนหรือคนที่ไว้ใจได้ เป็นต้น

ห้ามสูบบุหรี่
การเลิกสูบบุหรี่เป็นเวลาหนึ่งปีสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ใกล้เคียงกับคนปกติ หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีควันบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสิ่งแวดล้อมสามารถทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้แม้ไม่สูบบุหรี่

ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ชายไม่ควรดื่มเกินสองแก้วมาตรฐานต่อวัน ผู้หญิงไม่ควรเกินหนึ่งเครื่องดื่มมาตรฐานต่อวัน และไม่ควรดื่มทุกวัน (1 แก้วมาตรฐาน = เบียร์ไม่เกิน 360 ซีซี, ไวน์ไม่เกิน 150 ซีซี, วิสกี้ไม่เกิน 45 ซีซี)

ผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ควรตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และควรทราบตัวเลขที่ประเมินความเสี่ยงของตนเอง เช่น ความดันโลหิต รอบเอว น้ำตาลในเลือด ไขมันในเลือด เพื่อวางแผนดูแลตัวเอง เหมาะสม ต่อไป

.
ที่มาข้อมูล