in

โรคใดบ้างที่มีโอกาสทำให้เป็นอัมพาตได้

โรคใดบ้างที่มีโอกาสทำให้เป็นอัมพาตได้

โรคอะไรทำให้เกิดอัมพาต?

ผู้ถาม สมชาย/แนน
ฉันอายุ 46 ปี น้ำหนัก 65 กก. ส่วนสูง 165 ซม.
หากคุณมีปัญหาให้ปรึกษาแพทย์ของคุณ เลยอยากทราบว่ามีโรคอะไรที่เป็นอัมพาตได้บ้างค่ะ เพื่อจะได้ทำหน้าที่ปกป้องได้ถูกต้อง เพราะเห็นคนที่รู้สึกอยู่แล้วว่าไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวเองและคนรอบข้าง
คุณหมอคะ ช่วยตอบที

ตอบ ดร.เกษมชัย เสือวรรณศรี
มีโรคและเงื่อนไขมากมายที่เพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง ทั้งตีบและหัก (ทำให้เป็นอัมพาตได้) เราอาจเรียกรวมกันว่า ว่าปัจจัยเสี่ยง โรคที่ก่อให้เกิดปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และการสูบบุหรี่ มีความเสี่ยงสูงสุด 3 โรค ความเสี่ยงที่สองคือไขมันในเลือดสูง โรคเลือดบางชนิด โรคหัวใจบางชนิด ส่วนปัจจัยที่ส่งผลกระทบแต่ช่วยอะไรไม่ได้เพราะเป็นเรื่องธรรมชาติ เป็นวัยชรา (มากกว่า 50-60 ปี) ซึ่งเราไม่สามารถป้องกันได้ที่นี่ แต่เราสามารถป้องกันปัจจัยเสี่ยงข้างต้นได้ หรือควบคุมให้ดี เพื่อลดความเสี่ยงการเป็นอัมพาต

.
ที่มาข้อมูล