in

โรคอัลไซเมอร์ สาเหตุสมองเสื่อม


สาเหตุของโรคอัลไซเมอร์

“ภาวะสมองเสื่อม” เป็นคำที่ใช้เรียกกลุ่มอาการที่เกิดจากการเสื่อมของการทำงานของสมอง จนส่งผลต่อการรับรู้ต่างๆ อาการที่พบบ่อยที่สุดคือความจำเสื่อม มีปัญหาในการคิดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม เช่น หงุดหงิด เฉื่อยชา สมองติดเชื้อ ปัญหาหลอดเลือดในสมอง การเปลี่ยนแปลงทางเมตาบอลิซึมได้รับอาการบาดเจ็บที่สมอง และสาเหตุหลักที่หลายคนมองข้ามคือโรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์
เกิดจากการที่เซลล์ประสาทตายโดยไม่สร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทน ทำให้การทำงานของสมองเสื่อมลงเรื่อยๆ ซึ่งโรคอัลไซเมอร์พบได้บ่อยในวัย 50 ปีขึ้นไป

อาการของโรคอัลไซเมอร์
อาการทั่วไปที่มักพบในผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ได้แก่ มีการเปลี่ยนแปลงในสามด้าน:

1. ความจำเปลี่ยนแปลงช้าลง สับสนเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ หรือจำคนที่คุณเคยรู้จักหรือคุ้นเคยไม่ได้

2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิด ก้าวร้าว หวาดระแวง ซึมเศร้า ไม่แยแส หรือบางคนอาจมีอาการประสาทหลอน

3. การเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวัน เช่น ไม่สามารถเดินทางไปในที่คุ้นเคยหรือไม่สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ ได้ ทั้งๆ ที่ปกติใช้อยู่เป็นประจำ

ดังนั้นหากสงสัยว่าผู้สูงอายุในครอบครัวมีอาการดังกล่าวควรพาไปพบแพทย์ทันทีเพื่อวินิจฉัยการตรวจร่างกายอย่างละเอียดและหาวิธีการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

.ขอบคุณข้อมูลจาก doctor.or.th