in

โรคทาลัสซีเมีย


ธาลัสซีเมีย

อรวี/อุบลราชธานี : ผู้ถาม
มีข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย
1. อาการของโรคธาลัสซีเมียเบื้องต้นมีอะไรบ้าง และเรารู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคนี้?
2. สาเหตุหลักของโรคธาลัสซีเมียคืออะไร? และโรคนี้รุนแรงแค่ไหน?
3. เราจะป้องกันโรคนี้ไม่ให้แพร่กระจายไปยังตัวเราได้อย่างไร และป้องกันโรคนี้ให้ห่างไกลจากตัวเรามากที่สุดได้อย่างไร?
4. ผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียจะมีอาการ รักษาอย่างไร และโรคนี้รักษาให้หายขาดได้อย่างไร?
รบกวนคุณหมอช่วยตอบคำถามดังกล่าวด้วย หรือมีอะไรอีกที่ฉันควรรู้มากกว่านี้? ได้โปรด คุณหมอ โปรดอธิบาย

ศ.ดร.วันชัย วนาชิวนาวิน : จำเลย
1. อาการที่พบบ่อยและเริ่มต้นของโรคธาลัสซีเมีย ได้แก่ ซีด (โลหิตจาง) เหนื่อยล้า และเหนื่อยล้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อออกกำลังกาย ผู้ที่เป็นโรคร้ายแรงมีความผิดปกติของการเจริญเติบโตที่ไม่ตรงกับอายุ มีการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงหน้าเนื่องจากการขยายตัว ลำตัวของไขกระดูกคือ กระดูกที่ยื่นออกมา แก้มนูน และสันจมูกที่แบน
เราจะรู้ว่าโรคนี้ เมื่อใดควรไปตรวจเลือดและปรึกษาแพทย์
2.ธาลัสซีเมียเป็นโรคเลือดที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เกิดจากความผิดปกติของยีน (ยีน) หรือรหัสพันธุกรรมที่ควบคุมการผลิตฮีโมโกลบินซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของเซลล์เม็ดเลือดแดง ส่งผลให้การผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงผิดปกติ เซลล์เม็ดเลือดแดงเหล่านี้ถูกทำลายได้ง่าย ผู้ป่วยจึงเป็นโรคโลหิตจาง ธาลัสซีเมียมีความรุนแรงแตกต่างกันไปตามชนิดย่อย และอาจมีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามา อีกทั้งยังมีบทบาทในการกำหนดความรุนแรงของโรคอีกด้วย
ธาลัสซีเมียเป็นโรคทางพันธุกรรม คนที่เป็นโรคนี้เกิดแต่กำเนิด โรคนี้ไม่ติดต่อ อย่าติดต่อคนรอบข้าง แต่เป็นโรคที่สืบทอดมา การป้องกันโรค หมายถึง การป้องกันโรค ในทารกแรกเกิดที่มีหลักการสำคัญคือการตรวจหาคู่แต่งงานที่มีความเสี่ยง การมีลูกเป็นธาลัสซีเมียโดยการตรวจเลือดเฉพาะ เพื่อหาคนที่เป็นโรคหรือพาหะ (มียีนแฝง) ของธาลัสซีเมีย
4. วิธีการรักษาขึ้นอยู่กับชนิด (ความรุนแรง) ของโรค แนวทางการรักษาหลักคือการแก้ไขภาวะโลหิตจาง ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงสามารถแก้ไขได้โดยการให้เลือดผู้ป่วย นอกจากนี้ต้องแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วย กุญแจสำคัญคือเหล็กเกินพิกัด โดยให้ยาขับธาตุเหล็กออก ผู้ป่วยธาลัสซีเมียควรหลีกเลี่ยงยาชูกำลังที่มีธาตุเหล็ก รวมทั้งอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง เช่น อวัยวะของสัตว์ เนื้อแดง เป็นต้น

ปัจจุบันโรคธาลัสซีเมียสามารถรักษาให้หายขาดได้ โดยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด เดิมเรียกว่าการปลูกถ่ายไขกระดูก โดยจะทำในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงโดยเฉพาะในผู้ป่วยเด็ก มีผู้ที่จะให้สเต็มเซลล์ นี่คือการรักษาที่มีราคาแพง

.ขอบคุณข้อมูลจาก doctor.or.th