in

โรคด่างขาว​ (ขอสอบถาม​ อยู่ๆก็เป็น)​


เป็นโรคด่างขาวหรือไม่? หรือดวงอาทิตย์เกิดขึ้นได้อย่างไร? ฉันไม่เข้าใจว่าจะกระตุ้นฉันอย่างไร

.อ่านต่อ ได้ที่นี่