in

โยคะสำหรับโรคทั่วๆไป

โยคะสำหรับโรคทั่วๆไป

โรคสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในกลไกของร่างกายและทางชีววิทยา โรคที่ส่งผลต่อกลไกของร่างกายในเรื่องนี้ ได้แก่ ระบบภายในทำงานผิดปกติ รวมถึงปัญหาที่เกิดจากจิตใจมาจากความเครียด โรคเหล่านี้รักษาได้ด้วยโยคะ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่มีรากฐานมาจากการฝึกโยคะทางจิต สามารถช่วยเราจัดการกับความเจ็บป่วยเหล่านี้ได้ในระดับต่างๆ ตั้งแต่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเรา และแม้กระทั่งการยืดอายุขัย ด้วยเทคนิคต่างๆ โยคะสามารถบรรเทาอาการปวดได้ ลดปริมาณยาและเพิ่มระดับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ในการใช้โยคะจัดการกับโรคต่างๆ เราต้องฝึกเทคนิคโยคะให้สอดคล้องกับความต้องการของเรา มีเทคนิคโยคะมากมายและหลากหลาย

เทคนิคโยคะที่โดดเด่น น่าจะเป็นเทคนิคของ”ร่างกาย” เช่น การเตรียมร่างกาย เรียกอีกอย่างว่าการวอร์มอัพและทำอาสนะที่หลายคนเข้าใจผิด (ผิด) เป็นฮีโร่ของโยคะ เสาโยคะนี้พยายามเน้นย้ำอยู่เสมอว่าอาสนะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ

โยคะมีเทคนิคการหายใจที่แตกต่างกันมากมาย รวมถึงเทคนิคที่ช่วยให้เราเข้าใจระบบการหายใจของเราเอง ตลอดจนเทคนิคการใช้ลมหายใจเพื่อควบคุมส่วนอื่นๆ ของร่างกาย

เทคนิคการผ่อนคลาย เป็นเทคนิคที่ได้รับความสนใจมากขึ้นทุกวัน เพราะไลฟ์สไตล์ทุกวันนี้เต็มไปด้วยความเร่งรีบ เต็มไปด้วยความโกลาหล
จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าโยคะมีเทคนิคที่พูดถึงการกิน? กินแค่ครึ่งท้อง อีกครึ่งเป็นของเหลว เช่น 1/4 ของน้ำซุป และอีก 1/4 ที่เหลือจะต้องแยกไว้เป็นช่องย่อย หัวใจของการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้ว ก็คืออย่ากินจนอิ่ม

ที่สำคัญโยคะมีเทคนิคเกี่ยวกับจิตใจ ซึ่งเป็นเทคนิคที่สำคัญอย่างยิ่ง เรียกได้ว่าเป็นเทคนิคที่สำคัญที่สุด ในขั้นต้น โยคะแนะนำให้มนุษย์ฝึกการปรับทัศนคติ การมองโลกในแง่ดีซึ่งถือได้ว่าเป็นก้าวแรกของการเดินบนเส้นทางของโยคะ

เทคนิคโยคะหนึ่งวิธีเหมาะสำหรับโรคเฉพาะ ในขณะที่บางโรคอาจจะต้องหลีกเลี่ยงเทคนิคโยคะนั้น ในการออกแบบชุดโยคะสำหรับตัวเราเอง เราต้องรู้จักตนเอง รู้จักโรคของเรา รู้รายละเอียดของเทคนิคโยคะ เราจะเน้นการฝึกเทคนิคโยคะที่เอื้อต่อการรักษาอาการของเรา และหลีกเลี่ยงเทคนิคโยคะที่เป็นอันตรายต่อโรคของเรา แล้วกำหนดตารางเวลาสำหรับตัวคุณเอง

ฝึกเทคนิคโยคะอย่างสม่ำเสมอด้วยทัศนคติที่ว่า เราคือผู้เล่นที่สำคัญที่สุดในการดูแล บำบัด รักษาตนเอง ฝึกโยคะอย่างมีสติ ถามและตอบตัวเองเสมอ เทคนิคอะไรทำให้เรารู้สึกดีขึ้น? น่าจะเป็นเทคนิคที่เหมาะสม เทคนิคอะไรทำให้เรารู้สึกแย่ลง? ต้องพิจารณาว่าเราอาจรับรู้ข้อมูลที่ผิด หรือทำไม่ถูกต้อง

เมื่อฝึกไปสักระยะหนึ่งจนได้ผลลัพธ์จากเทคนิคโยคะที่ฝึกมาเห็นพัฒนาการจึงพยายามหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆปรึกษากับผู้มีความรู้มากขึ้น เพื่อปรับปรุงการฝึกโยคะของเราให้เหมาะกับสภาพของตัวเองที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ค่อยๆ ดำเนินไปตามกระบวนการเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะไม่หลงทาง เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากโยคะ

.
ที่มาข้อมูล