in

โยคะบำบัด(๑)

โยคะบำบัด(๑)

โยคะบำบัด (1)


ผู้เขียนเชื่อว่านักการศึกษาโยคะทุกคนเข้าใจแก่นแท้ของโยคะเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม นักการศึกษาโยคะหลายคนทำงานด้านสาธารณสุข และมีคำถามมากมายเกี่ยวกับ “โยคะบำบัด” เลยขออนุญาตทยอยแปลหนังสือโยคะบำบัด โดย Swami Kulwanyanan และ Dr. Vina Carr มาอ่านกัน

การบำบัดด้วยโยคะ: หลักการพื้นฐานและวิธีการ* เผยแพร่ในปี 2506 โดยสิ่งพิมพ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอินเดีย เรียกว่าเป็นหนังสือเรียนที่ได้รับการยอมรับในระดับกรมธรรม์ ตำราเรียนถือเป็นตำราโยคะบำบัดที่มีวิชาการสูง และเป็นตำราที่ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการบำบัดด้วยโยคะต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

การแนะนำ

หากการบำบัดที่แท้จริงไม่ได้เกี่ยวกับโยคะ แต่ถึงกระนั้นโยคะก็มีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพ โยคะกับสุขภาพสัมพันธ์กันอย่างไร? อย่างไหนล่ะ, แบบไหนล่ะ? นี่คือสิ่งที่เราจะดู คำว่า “โยคะ” ใช้ในความหมายสองความหมาย ทั้งหมายถึงเป้าหมายและทั้งสองหมายถึงทางไปสู่เป้าหมาย
ในความหมายแรก โยคะหมายถึงองค์รวมหรือบูรณาการในระดับสูงสุด
ในความหมายที่สอง เทคนิคการฝึกฝนเพื่อช่วยนำเราไปสู่สภาวะองค์รวม เรียกอีกอย่างว่า โยคะ หรือ จุติ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคขั้นสูงหรือเทคนิคพื้นฐาน หากจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติก้าวหน้าไปสู่การบูรณาการ เรียกรวมกันว่า โยคะ
โยคะเป็นศาสตร์บูรณาการที่มองมนุษย์โดยรวม ไม่แบ่งกาย จิตใจ วิญญาณ ฯลฯ

ในกระบวนการไปสู่องค์รวมต้องหาแนวทางปฏิบัติเพื่อรับมือกับอุปสรรคต่างๆ ในทุกรูปแบบที่จะทำให้เกิดความพลัดพราก เช่น เจ็บป่วยทางกาย เจ็บป่วยทางจิต กล่าวได้ว่าสุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี เป็นสิ่งสำคัญ ปัจจัยสำหรับการฝึกโยคะขั้นสูง และเพื่อสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี ศาสตร์แห่งโยคะได้แนะนำ เทคนิคสุขอนามัยร่างกายและจิตใจที่เรียกว่า กริยาโยคะ สำหรับผู้ที่ฝึกโยคะที่ไม่สมดุล จำเป็นต้องฝึกกริยาโยคะก่อน เพื่อก้าวไปสู่การฝึกโยคะขั้นสูง แม้จะเป็นคำเตือนว่า ถ้าไม่ใช่ ผู้ฝึกสอนอาจเป็นอันตรายได้ ไม่ใช่ทางกายหรือทางใจ แบบอย่างของผู้ที่เคยประสบปัญหาการรีบเร่งฝึกโยคะขั้นสูง หากไม่มีความพร้อมก็ปรากฏชัดในตำราโยคะ

คำกริยาหรือกรรม โดยรากศัพท์หมายถึงการกระทำ แต่สำหรับโยคะ กริยามีความหมายเฉพาะ หมายถึง การทำให้บริสุทธิ์หรือฟื้นฟู แม้แต่ในภควัทคีตายังใช้กริยาในความหมายของการทำให้บริสุทธิ์ กรรมหมายถึง การกระทำทั่วไปที่ควรทำในชีวิตประจำวัน เพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์รวมทั้งค่อยๆ เปลี่ยนทัศนคติให้มีจิตใจที่สะอาด

แม้แต่ในอายุรเวท คำว่า กรรม ก็มีความหมายเหมือนกัน คือ โสธนากรรม ซึ่งหมายถึง กระบวนการทำให้บริสุทธิ์ซึ่งอยู่ในส่วนของปัญจกรจิกิส (การชำระให้บริสุทธิ์ทั้งห้า) ในโยคะนั่นเอง คำว่า กริยา หรือกรรม ใช้ในการชำระล้างต่างๆ เช่นการล้างด้วยน้ำ อากาศ เป็นต้น กริยาโยคะเป็นขั้นตอนของการเตรียมโดยรวม ซึ่งช่วยฟื้นฟูร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์ พร้อมทั้งขยายศักยภาพในการปรับตัวรวมทั้งเพิ่มความสามารถในการตอบสนอง เพื่อให้ชัดเจนในกริยา โยคะ ได้เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกร่างกายทั้งในระดับร่างกายและจิตใจ ความพยายามนี้จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ทำให้เกิดศักยภาพในการต่อสู้กับสิ่งต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจทั้งจากภายนอก และจากภายใน ป้อมปราการทางร่างกายและจิตใจนี้มีความสำคัญมากในการสร้างพฤติกรรมที่สมดุลและบุคลิกภาพที่มั่นคงซึ่งเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของโยคะ เป็นที่ยอมรับกันดีอยู่แล้วว่าทั้งสุขภาพกายที่ดี จิตใจที่มีความสุขก็มีขีดจำกัด แม้ว่าระดับจะยังไม่กำหนดเป็นเกณฑ์ชัดเจนก็ตาม กริยาโยคะมีขึ้นเพื่อยกระดับสุขภาพกาย สุขภาพจิตนี้สูงเท่าที่คุณจะทำได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ มีการจัดตั้งหลักการบางประการ รวมทั้งการเลือกอาหาร ที่อยู่อาศัย และการพัฒนาทัศนคติที่เป็นประโยชน์ ที่เป็นบวกต่อสังคมและคนรอบข้าง

ประเด็นคือการสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวย ระหว่างการฝึกโยคะขั้นสูงและเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย จึงต้องมีกิจกรรมทางร่างกายและจิตใจที่เฉพาะเจาะจง เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ในกรณีที่ระบบอุดตันด้วยสารพิษและของเสีย จะใช้เทคนิคกริยาเฉพาะเจาะจงเฉพาะกรณีนั้นๆ ทั้งหมดเพื่อสร้างสมดุลให้กับร่างกาย และระหว่างร่างกายและจิตใจ ดังนั้นเทคนิคกริยาโยคะทั้งหมดจึงจะถูกออกแบบให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้ปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบความสัมพันธ์ทางร่างกายและจิตใจให้ผู้ปฏิบัติมีศักยภาพ การเผชิญสภาพแวดล้อมที่หลากหลายรอบตัวอย่างไม่เป็นปัญหา ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาเนื้อเยื่อซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของอวัยวะของระบบต่างๆ ภายในร่างกายเนื้อเยื่อเหล่านี้ไม่มีปัญหา อย่าป่วยเมื่อวัตถุแปลกปลอมจากภายนอกสัมผัสกับระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่รับรู้และตอบสนองโดยอัตโนมัติ และการตอบสนองของระบบต่อมไร้ท่อ เป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาไปสู่เป้าหมายนั้น แต่ก็ยังต้องประกอบด้วย การกิน การหายใจ การปรับทัศนคติให้เป็นคนคิดบวก ทั้งหมดจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการเผาผลาญโดยรวมของร่างกาย กลไกการเผาไหม้ที่ทำงานโดยการเปลี่ยนของเหลวในร่างกายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบต่างๆ เช่น ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาท ระบบขับถ่าย เป็นต้น ส่งผลให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด ก่อนดำเนินการฝึกโยคะขั้นสูงต่อไป ดังนั้นการบำบัดด้วยโยคะจึงไม่ใช่แค่การชำระล้าง การออกกำลังกาย แต่ยังรวมถึงการควบคุมอาหาร ทัศนคติทางสังคม นิสัยส่วนตัว เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงแบบองค์รวมของกลไกการเผาผลาญ

.
ที่มาข้อมูล