in

โยคะกับประจำเดือน…

โยคะกับประจำเดือน…

โยคะกับการมีประจำเดือน

การมีประจำเดือนเป็นส่วนหนึ่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์กำลังเตรียมที่จะตั้งครรภ์ การมีประจำเดือนเกิดขึ้นกับผู้หญิงทุกคน ตั้งแต่เข้าสู่วัยรุ่นจนถึงอายุประมาณ 40 ปี ซึ่งเรียกว่าวัยเจริญพันธุ์ ระบบสืบพันธุ์ในสตรีมีกลไกเป็นวัฏจักร รอบหนึ่งใช้เวลาประมาณ 28 วัน เริ่มตั้งแต่ผนังมดลูกเจริญขึ้น ผุพังและเริ่มใหม่ เป็นช่วงที่ผนังมดลูกเก่าหลุดออกมา ทำให้เลือดไหลออกทางช่องคลอด

วงจรการสืบพันธุ์นี้ควบคุมโดยระบบฮอร์โมน กับต่อมใต้สมองส่วนไฮโปทาลามัสซึ่งมีหน้าที่รักษาระดับฮอร์โมนเพศในร่างกายให้เป็นปกติ ความผิดปกติทางอารมณ์ ความเครียด ส่งผลต่อระบบฮอร์โมน ซึ่งส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์

ผู้หญิงโดยเฉลี่ยมีอาการปวด (ไม่มาก) ในช่วงเวลาของเธอ ซึ่งเป็นเรื่องปกติผู้หญิงบางคนโดยเฉพาะคนหนุ่มสาว อาจมีอาการปวดมากในช่วงมีประจำเดือน บางคนถึงกับเจ็บจนอาเจียน ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น ความไม่สมดุลของฮอร์โมน ตำแหน่งมดลูก อุ้งเชิงกรานแคบ เป็นต้น ความเครียด ความหงุดหงิดทางอารมณ์อาจส่งผลต่ออาการปวดประจำเดือนได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆ เช่น การใช้ร่างกายมากเกินไป (เช่น นักกีฬา) โรคอ้วนเป็นสาเหตุทั่วไปของการมีประจำเดือน ผิดปกติเช่นกัน ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุก่อน

เทคนิคโยคะแก้ปวดประจำเดือน
การฝึกเทคนิคโยคะ จะช่วยบรรเทาอาการปวดก่อนมีประจำเดือน อาการของสตรีวัยหมดประจำเดือนจะดีมาก ฝึกเทคนิคโยคะอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องเป็นเวลา 1 เดือนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ฝึกเทคนิคการผ่อนคลายอย่างลึกล้ำวันละ 3 ครั้ง ครั้งละประมาณ 15 นาที สำหรับสตรีวัยหมดประจำเดือน ซึ่งส่วนใหญ่อายุ 40 ปีขึ้นไป ในระยะแรกควรฝึกฝนแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะบริเวณมดลูกที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

.
ที่มาข้อมูล