in

โยคะกับประจำเดือน (ตอนจบ)

โยคะกับประจำเดือน (ตอนจบ)

โยคะและการมีประจำเดือน (สิ้นสุด)

ผู้หญิงหลายคนมีอารมณ์แปรปรวนในช่วง 2-3 วันก่อนมีประจำเดือน หลายคนมีอาการปวดท้อง หงุดหงิดง่าย เป็นต้น ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า ” อาการก่อนมีประจำเดือน “บางครั้งเรียกว่าเจาะจงมากขึ้น”ความเครียดก่อนมีประจำเดือน “การเปลี่ยนแปลงนี้มีความสัมพันธ์กับการผลิตฮอร์โมน ในช่วงที่ร่างกายมีประจำเดือน บางคนมีอาการก่อนมีประจำเดือน 10 วัน อาการเหล่านี้อาจรุนแรงถึงขั้นส่งผลต่อความสมดุลของร่างกาย ในกรณีที่รุนแรงอาจนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้ มันคือ กระจกที่สะท้อนสภาวะฟุ้งซ่านของจิตใจ เป็นภาวะที่พลังงานในร่างกายไม่สมดุล มีพลังงานมากเกินไปที่จะไปจดจ่ออยู่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทำให้เมื่อยล้า ทำให้ปัญหาอื่นๆ ตามมาในสตรีวัยหมดประจำเดือนอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่คล้ายคลึงกันเช่น ดี

ฝึกเทคนิคโยคะอย่างระมัดระวัง ช้าๆ และสม่ำเสมอ จำไว้ว่าเรากำลังดูแลร่างกายและจิตใจของเรา ดีขึ้นและสงบขึ้น หมายความว่า ตลอดเวลา ร่างกายต้องเต็มไปด้วยความดี สบาย ไม่บังคับ ขณะที่จิตมีอิสระ สงบ ตื่นจากภายใน การดูแลอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เราสามารถฝึกอารมณ์ให้คงที่โดยใช้เทคนิคโยคะได้ 3 วิธีคือ 1) มองโลกในแง่ดี มองโลกในแง่ดี 2) มีสติสัมปชัญญะ 3) มีสมาธิ การดูแลอารมณ์ของเราโดยเฉพาะข้อ 1 และ 2 เราฝึกได้ตลอดจนติดเป็นนิสัย เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ของเรา

.
ที่มาข้อมูล

in

โยคะกับประจำเดือน (ตอนจบ)

โยคะกับประจำเดือน (ตอนจบ)

โยคะและการมีประจำเดือน (สิ้นสุด)

ผู้หญิงหลายคนมีอารมณ์แปรปรวนในช่วง 2-3 วันก่อนมีประจำเดือน หลายคนมีอาการปวดท้อง หงุดหงิดง่าย เป็นต้น ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า ” อาการก่อนมีประจำเดือน “บางครั้งเรียกว่าเจาะจงมากขึ้น”ความเครียดก่อนมีประจำเดือน “การเปลี่ยนแปลงนี้มีความสัมพันธ์กับการผลิตฮอร์โมน ในช่วงที่ร่างกายมีประจำเดือน บางคนมีอาการก่อนมีประจำเดือน 10 วัน อาการเหล่านี้อาจรุนแรงถึงขั้นส่งผลต่อความสมดุลของร่างกาย ในกรณีที่รุนแรงอาจนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้ มันคือ กระจกที่สะท้อนสภาวะฟุ้งซ่านของจิตใจ เป็นภาวะที่พลังงานในร่างกายไม่สมดุล มีพลังงานมากเกินไปที่จะไปจดจ่ออยู่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทำให้เมื่อยล้า ทำให้ปัญหาอื่นๆ ตามมาในสตรีวัยหมดประจำเดือนอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่คล้ายคลึงกันเช่น ดี

ฝึกเทคนิคโยคะอย่างระมัดระวัง ช้าๆ และสม่ำเสมอ จำไว้ว่าเรากำลังดูแลร่างกายและจิตใจของเรา ดีขึ้นและสงบขึ้น หมายความว่า ตลอดเวลา ร่างกายต้องเต็มไปด้วยความดี สบาย ไม่บังคับ ขณะที่จิตมีอิสระ สงบ ตื่นจากภายใน การดูแลอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เราสามารถฝึกอารมณ์ให้คงที่โดยใช้เทคนิคโยคะได้ 3 วิธีคือ 1) มองโลกในแง่ดี มองโลกในแง่ดี 2) มีสติสัมปชัญญะ 3) มีสมาธิ การดูแลอารมณ์ของเราโดยเฉพาะข้อ 1 และ 2 เราฝึกได้ตลอดจนติดเป็นนิสัย เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ของเรา

.
ที่มาข้อมูล