in

โดนลูกบอกกระแทกศีรษะ อาการตอนนี้คือมีไข้ มึนหัวและปวดหัว ควรไปพบแพทย์ไหม

โดนลูกบอกกระแทกศีรษะ อาการตอนนี้คือมีไข้ มึนหัวและปวดหัว ควรไปพบแพทย์ไหม

โดนลูกบอกกระแทกศีรษะ อาการตอนนี้คือมีไข้ มึนหัวและปวดหัว ควรไปพบแพทย์ไหม

คือเมื่อช่วงเที่ยงโดนลูกบอลกระแทกที่หัวแรงมากค่ะ อาการตอนนี้คือมีไข้ มึนหัวและปวดหัวค่ะ อยากปรึกษาว่ามันจะมีอาการรุนแรงไหมคะ ต้องพบแพทย์ไหมคะ

ที่มาข้อมูล