in

โดนพี่ชายแฟนล่วงละเมิดจะบอกแฟนยังไงดี!!? – HIGHLIGHT [พุธทอล์คพุธโทร] 21 พ.ค. 61

ตรวจ เอดส์ ไม่ เจอปัญหาฟนักใจของคุณซาร่า ที่โดนพี่ชายของแฟนล่วงละเมิด แต่ไม่กล้าบอกแฟน เพราะไม่รู้ว่าจะบอกแฟนยังไงดี!!? #พุธทอล์คพุธโทร #EFM1045 …

https://www.youtube.com/watch?v=dSolxsgutCw

ตรวจ เอดส์ ไม่ เจอ