in

โควิด 19 เชียงใหม่ ตั้งเป้าควบคุมโรคโควิด19 ให้ได้ภายในเดือนนี้


เชียงใหม่ ตั้งเป้าควบคุมโรคโควิด19 ให้ได้ภายในเดือนนี้
โควิด 19

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดกรอบการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 ภายในวันที่ 1 ธันวาคม ย้ำส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด ขณะที่กลุ่มเส้นด้าย เดินทางไปร่วมพื้นที่เพื่อช่วยในภารกิจ ควบคุมการแพร่กระจายของโควิด-19 ในเชียงใหม่ #ThaiPBS #ThaiPBSnews #ThaiPBSNorth #COVID #COVID19 #เชียงใหม่ #กลุ่มเส้นด้าย
source