in

โควิดอาการ ในวันที่ฉันติดโควิด EP.1 รู้ได้ยังไงว่าติด มีอาการอะไรบ้าง!? l Bowkanyarat


ในวันที่ฉันติดโควิด EP.1 รู้ได้ยังไงว่าติด มีอาการอะไรบ้าง!? l Bowkanyarat
โควิดอาการ

วันนี้โบว์จะมาเล่าเหตุการณ์ในวันที่โบว์รู้ตัวว่าติดเชื้อโควิด หลายคนถามมากว่าโบว์รู้ได้ยังไง อาการเป็นอย่างไร? วันนี้ฉันจะตอบทุกคำถาม! อยากให้ทุกคนสังเกตและดูแลตัวเอง 💖 𝐅𝐀𝐂𝐊𝐁𝐎𝐎𝐊 𝐏𝐀𝐆𝐄 : 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐀𝐆𝐑𝐀𝐌 : 𝐅𝐎𝐑 𝗪𝐎𝐑𝐊⁣ 🌷 𝐈𝐃 𝐋𝐢𝐧𝐞: 𝐁𝐨𝐰𝐤𝐚𝐧𝐚𝐫𝐚𝐭𝐩⁣𝐩⁣ 🌷𝐓𝐞𝐥 : 𝟎𝟗𝟐-𝟕𝟖𝟓-𝟏𝟔𝟑𝟗⁣ 🌷 𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: 𝐛𝐨𝐰𝐤𝐚𝐧𝐧𝐞: 𝐛𝐨𝐰𝐤𝐚𝐧𝐚𝐫𝐚𝐭⁣ 🌷𝐓𝐞𝐥 : 𝟎𝟗𝟐-𝟕𝟖𝟓-𝟏𝟔𝟑𝟗⁣ 🌷 𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: 𝐛𝐨𝐰𝐤𝐚𝐧𝐧𝐞: 𝐛𝐨𝐰𝐤𝐚𝐧𝐞𝐫𝐚𝐭𝐚𝐩⁣ 🌷𝐓𝐞𝐥 : 𝟎𝟗𝟐-𝟕𝟖𝟓-𝐛𝐨: 𝐚𝐥:𝐨𝐥: 𝟎𝟗𝟐-𝟕𝟖𝟓-𝐛𝐨: 𝐚𝐥:𝐨𝐥: 𝟎𝟗𝟐-𝟕𝟖𝟓-𝐛𝐨: 𝐚𝐥:𝐨𝐥: 𝟎𝟗𝟐-𝟕𝟖𝟓-𝐛🏽: 𝐚𝐥 : .𝐜𝐨𝐦⁣⁣⁣⁣ 𝐘𝐨𝐮𝐓𝐮𝐛𝐞 / 𝐅𝐁 : 𝐁𝐨𝐰 𝐊𝐨 𝐚𝐧𝐚𝐫𝐚𝐭⁣ 🌸𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 𝐲𝐨𝐮 𝐟𝐨𝐫 𝐰𝐚𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 🌈🌥 .
source