in

โควิดอาการ อาการ โควิด การดูแลตัวเองหลังติดโควิดแล้ว ( Covid ) รายการพบหมอศิริราช


อาการ โควิด การดูแลตัวเองหลังติดโควิดแล้ว ( Covid ) รายการพบหมอศิริราช
โควิดอาการ

อาการ COVID-19 จะสังเกตอาการได้อย่างไร ? การระบาดของโรค coronavirus เริ่มต้นในปี 2019 และแพร่กระจายอย่างรวดเร็วทั่วโลกด้วยการกลายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้น เช่น สายพันธุ์อังกฤษ สายพันธุ์แอฟริกาใต้และสายพันธุ์อินเดีย อาการ covid แต่ละประเภทมีช่วงเวลาของอาการที่ต้องระวังต่างกัน โดยเฉพาะสายพันธุ์อินเดีย ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่เริ่มมีการติดเชื้อในประเทศไทยซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้น เพราะการแพร่ระบาดเร็วกว่าสายพันธุ์อังกฤษหลายเท่า หากใครกังวลว่าเราติดโควิดแล้ว? โดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโดยไม่รู้ตัว และถึงแม้จะไม่มีความเสี่ยงก็สามารถสังเกตอาการผิดปกติได้เช่นกัน มีอาการอะไรบ้างที่เราต้องระวังนอกจากที่เราเคยรู้…มาดูกัน 1. มีไข้ อาการของการติดเชื้อโควิด-19 มีไข้ หรือผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ก็เป็นอาการหนึ่งที่สามารถพบได้จากเชื้อโควิดหลายสายพันธุ์ ไข้จะสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถึง 38.5-39 องศาเซลเซียส เมื่อเข้าสู่วันที่ 3-4 หลังจากติดเชื้อโควิด 2 อาการไอแห้งๆ อาการของโรคโควิด-19 คือ อาการไอแห้ง โดยมีอาการไอไม่มีน้ำลาย ไม่มีเสมหะ หรือคัน ระคายเคืองคอบางครั้งทำให้เสียงแหบ เป็นอีกสัญญาณหนึ่งของอาการ covid ที่พบได้รองจากไข้ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส เมื่อติดเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยโควิด-19 มีอาการต่างจากไข้ชนิดอื่นๆ โดยที่จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส อื่น ๆ ที่มีอาการเหล่านี้น้อยกว่า 17% 4. หายใจลำบาก : อาการของ COVID-19: หายใจลำบาก อ่อนล้า อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อย แต่อาจมีจังหวะการหายใจเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งแตกต่างจากการระบาดครั้งแรกที่ผู้ป่วยเริ่มหายใจลำบากหรือรู้สึกมีปัญหาระบบทางเดินหายใจในช่วงสัปดาห์ที่ 2 หรือที่เรียกว่าผื่นของ COVID เช่นผื่นแดงคล้ายตาข่าย ผื่นเป็นจุดเลือด ผื่นแดงบวมคล้ายลมพิษและแผลพุพองซึ่งเกี่ยวข้องกับไข้ ไอจามและปัญหาทางเดินหายใจ นอกจากนี้ ผู้ป่วยบางรายอาจมีเยื่อบุตาอักเสบ
source