in

แพทย์แนะ 10 วิธีป้องกัน “สมองเสื่อม”

แพทย์แนะ 10 วิธีป้องกัน “สมองเสื่อม”

แพทย์แนะนำ 10 วิธีป้องกัน

ผู้สูงอายุสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ได้ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะสมองเสื่อม

ภาวะสมองเสื่อมคืออะไร?

นพ. ชวิทย์ ต้นวีระชัยสกุล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ภาวะสมองเสื่อมสภากาชาดไทย เป็นความผิดปกติของสมองที่แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยมีความสามารถในการรับรู้ลดลง เช่น สมาธิ ความจำ ภาษา ความสามารถในการบอกทิศทาง การรับรู้ สิ่งแวดล้อม การคิดเชิงคำนวณ การใช้เหตุผล และการตัดสินใจ การคิดเชิงนามธรรม เป็นต้น อย่างน้อยใน 2 ด้าน เสื่อมลงจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดจนกระทบต่อชีวิตประจำวัน

สาเหตุของภาวะสมองเสื่อม

ภาวะสมองเสื่อม เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น

 • โรคอัลไซเมอร์
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคความเสื่อมอื่นๆ
 • อุบัติเหตุร้ายแรง

10 วิธีป้องกันสมองเสื่อม

รศ. ศ.นพ. ศ.นพ. สุขเจริญ ตั้งวงษ์ชัย หัวหน้าศูนย์ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้แนะนำวิธีการป้องกันหรือน้ำลายไหลของอาการสมองเสื่อม ดังนี้

 1. ฝึกสมองเรียนรู้สิ่งใหม่
 2. ลดความเครียดป้องกันภาวะซึมเศร้า
 3. การทำสมาธิ
 4. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 5. นอนหลับให้เพียงพอ
 6. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม
 7. กินอาหารถูกหลักอนามัยครบ 5 หมู่
 8. รักษาและควบคุมโรคต้นเหตุให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
 9. งดเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด
 10. ควบคุมน้ำหนัก

การวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม

แพทย์อาจซักประวัติผู้ป่วย จากนั้นอาจทำการตรวจเลือด รวมทั้งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ MRI เพื่อให้แน่ใจและมองหาวิธีการรักษาที่เหมาะสมอีกครั้ง

การดูแลภาวะสมองเสื่อม

แพทย์ของคุณอาจพิจารณาการรักษาด้วยยาตกแต่ง หรืออาจรักษาได้โดยไม่ต้องใช้ยา เช่น การทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม หากพบว่าผู้สูงอายุมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อม ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและหาการรักษาที่เหมาะสมแต่เนิ่นๆ เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

.
ที่มาข้อมูล