in

แพทย์แนะ ผู้ป่วย “ข้อเข่าเสื่อม” ดูแลตัวเองอย่างไรในช่วงโควิด-19

แพทย์แนะ ผู้ป่วย “ข้อเข่าเสื่อม” ดูแลตัวเองอย่างไรในช่วงโควิด-19

แพทย์แนะนำผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม ดูแลตัวเองอย่างไรช่วงโควิด-19

“โรคข้อ” เป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย โดยเฉพาะโรคข้อเข่าเสื่อม ซึ่งพบมากในวัยกลางคนและผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆจากการที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย

สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของโรคข้อเข่าเสื่อมคือการเสื่อมสภาพของผิวข้อต่อเมื่อเวลาผ่านไป ใช้เข่าหนักหรืออยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องน้ำหนักตัวมาก ปัจจัยทางพันธุกรรมหรือโรคประจำตัวที่ส่งผลต่อข้อเข่า ผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมอย่างรุนแรง จะมีอาการปวดหรือบวมตามข้อ ข้อเข่าผิดรูป ตึง หรือตึง ส่งผลให้ข้อเคลื่อนไหวจำกัดและทำงานประจำวันได้ยาก

ศ.นพ. กีรติ เจริญชลวานิช ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและสะโพก โรงพยาบาลเมดปาร์ค ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวที่บ้านสำหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในช่วงการระบาดของ COVID-19 ที่สามารถช่วยลดความเจ็บปวดของผู้ป่วยได้

ศ.นพ. กีรติ เจริญชลวานิช ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและสะโพก โรงพยาบาลเมดพาร์ค

ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมดูแลตัวเองอย่างไรในช่วง COVID-19?

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมขั้นรุนแรง ควรดูแลตัวเองให้ดี เพื่อรองรับสถานการณ์ให้ใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

  1. ต้องควบคุมน้ำหนักให้ดี เพราะน้ำหนักตัวเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้อาการของโรคเพิ่มขึ้น
  2. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อความเสียหายของข้อต่อ เช่น ท่าที่ต้องงอเข่ามาก นั่งยอง ๆ ไขว่ห้าง นั่งยอง ๆ หรือกระโดดหลายครั้ง สิ่งเหล่านี้ทำให้ข้อต่อเสื่อมสภาพมากขึ้น
  3. ต้องออกกำลังกายกล้ามเนื้อให้ดี เช่น ข้อสะโพก ควรออกกำลังกล้ามเนื้อต้นขาสำหรับเข่า ส่วนหน้าของต้นขาควรออกกำลังกาย
  4. ประคบข้ออักเสบด้วยความร้อนครั้งละประมาณ 10 นาที จะช่วยบรรเทาอาการอักเสบได้ และลดความเจ็บปวด

วิธีการเหล่านี้สามารถช่วยรองรับข้อต่อที่สึกหรอได้ ยังคงเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน

สังเกตอาการอย่างไร ให้ไปพบแพทย์

หากความเจ็บปวดรบกวนชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น เช่น วันนี้ฉันเดินได้สิบก้าวด้วยความเจ็บปวด และวันรุ่งขึ้นมีอาการปวดเมื่อเดินห้าก้าว เราช่วยตัวเองมากขึ้นทุกวัน ต้องพึ่งพาผู้อื่นมากขึ้นเรื่อย ๆ ความเจ็บปวดไม่สามารถบรรเทาได้ด้วยตัวเอง หรือในช่วง 1-2 สัปดาห์อาการไม่ดีขึ้นเลย

หากมีอาการเหล่านี้ ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อวินิจฉัยอาการหรืออาการอื่นใดที่ทำให้เป็นอย่างนั้น สามารถเข้ารับการผ่าตัดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้หรือไม่?

กรณีผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมระยะรุนแรงที่ต้องผ่าตัดรักษา สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือคลินิกที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยของบุคลากรและผู้ดูแลทุกท่านที่ควรฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน การแยกพื้นที่โรงพยาบาลอย่างชัดเจนสำหรับการให้บริการผู้ป่วยแต่ละประเภทและการคัดกรองอย่างเข้มงวด ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ดีมาก

.
ที่มาข้อมูล