in

แพงพวยฝรั่ง งามอย่างเรียบง่ายและมีคุณค่า

แพงพวยฝรั่ง งามอย่างเรียบง่ายและมีคุณค่า

ฝรั่งแพงพวย สวยงามและมีคุณค่า

ฝรั่งแพงพวย สวยเลอค่า

กิจวัตรประจำสัปดาห์ของผู้เขียนคือเช้าวันจันทร์ ออกเดินทางจากบ้านบางกรวยไปสุพรรณบุรีโดยรถประจำทางปรับอากาศ ผู้เขียนคุ้นเคยกับสถานีขนส่งสุพรรณบุรีมากโดยเฉพาะต้นไม้ ปลูกที่ด้านหน้า – ด้านหลังและด้านข้างสถานี ไม้ดอกส่วนใหญ่ที่ผู้เขียนได้นำเสนอไปแล้วในคอลัมน์นี้ อีกประเภทที่ยังไม่ได้นำเสนอคือแพงพวย

แพงพวย : คล้ายแพงพวยไทยแต่ไม่ใช่พี่น้อง
แพงพวยฝรั่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Catharanthus roseus G.Don (ตำราบางเล่มใช้ Vinca rosea Linn.) ในวงศ์ Apocynaceae เป็นไม้ล้มลุกฉกรรจ์ พุ่มเตี้ย สูงถึง 90 ซม. มีหลายกิ่ง เดี่ยว ตรงข้าม คู่ หนา รูปไข่ สีเขียวเข้ม ขอบเรียบ ปลายมน ฐานแหลมหรือมน ใบสีเขียวอ่อน หรือใบเหลืองชัด กว้าง 2-3 ซม. ยาว 4-5 ซม. มีใบ

ดอกไม้ ออกเป็นกลุ่มตามปลายกิ่ง แต่ละกลุ่มมีประมาณ 3-4 ดอก ดอกกลีบเดี่ยวมี 5 กลีบแยกกัน กลีบดอกมี 2 สี สีขาวและสีชมพู กลางดอกมีสีเหลือง ดอกสีชมพู กลางดอกเป็นสีแดง บานเต็มที่ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4 ซม. เมื่อติดฝักทรงกระบอก เมื่อโตเต็มที่จะแบ่งเป็น 2 ส่วน มีเมล็ดเล็กๆ จำนวนมาก แพงพวยมีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลาง แล้วแพร่กระจายไปยังยุโรปในปี พ.ศ. 2300 (พ.ศ. 2300) สันนิษฐานว่ามีผู้นำเข้ามาปลูกในไทยหลังปี พ.ศ. 2416 เพราะในหนังสืออัครพิศนราษฎร์ (พ.ศ. 2416) ไม่มีบันทึกชื่อแพงพวย แต่มีคำว่า แพงพวย ซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองของไทย ดังนี้

แพงพวย : เป็นชื่อรูบาร์บ เป็นผักที่เกิดในน้ำ พืชมีน้ำนมและเลื้อยไปตามผิวน้ำ แพงพวยเป็นพืชพื้นเมืองของประเทศไทย ใบและดอกมีรูปร่างคล้ายแพงพวย แต่เป็นพืชที่อยู่ในตระกูลอื่น กล่าวคือ แพงพวยในวงศ์ Onagraceae ซึ่งเป็นพืชที่กำลังคืบคลานอยู่ในน้ำ และมีทุ่นสีขาวคล้ายฝ้ายเป็นพยุงให้ลอยอยู่บนน้ำ (เรียกว่า นม) คนไทยชอบสะสมกินเป็นผัก แพงพวยเป็นไม้พุ่มบนบก ไม่สามารถใช้เป็นผักได้ แต่ใช้เป็นไม้ประดับ ฝรั่งแพงพวยมีชื่อภาษาอังกฤษว่า MADAGASCA PERIWINKLE หรือ ROSE PERIWINKLE ชื่อไทยคือ แพงพวย ฝรั่ง แพงพวย ฝรั่ง ฝรั่ง น้ำนมอิน (สุราษฎร์ธานี)

ประโยชน์ของแพงพวย
แพงพวยเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วโลกว่าเป็นไม้ดอก ไม้ประดับที่สวยงามและทนทานที่บานตลอดทั้งปีและเติบโตได้ในดินแทบทุกชนิด ต้านทานโรคแมลง ปลูกง่าย โตเร็ว สวยเหมือนไม้กระถาง ปลูกในแปลงหรือตามทางเท้าในสวนสาธารณะ เป็นต้น ทนแล้งได้ดี จัดเป็นไม้ที่ปลูกยาก ดูแลง่าย และตายยาก เหมือนดอกไม้ที่ฉูดฉาดหรือประหลาด

แพงพวยยังมีสรรพคุณทางยา เช่น เบาหวานและมะเร็ง เป็นหนึ่งในพืชที่มีการศึกษามากที่สุดสำหรับคุณสมบัติการรักษามะเร็งในปัจจุบัน
ในอนาคต ถ้าฝรั่งใส่ปุ๋ยแพงพวยให้มีสีดอกมากขึ้นหรือมีกลีบดอกที่มีรูปร่างผิดปกติ (เช่น เรียงซ้อนกันหรือยาวกว่า เป็นต้น) คนไทยอาจปลูกแพงพวยมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน หรือบางทีแพงพวยมีรูปร่างและสีของดอกไม้อยู่แล้ว แต่ขาดชื่อสวยเหมาะกับความงาม การหาชื่อใหม่ที่เหมาะกับแพงพวยก็น่าจะเพียงพอ

.
แหล่งข้อมูล

โพสต์ ฝรั่งแพงพวย สวยงามและมีคุณค่า ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อ สุขภาพประเทศไทย.

ที่มาข้อมูล