in

แพงพวยฝรั่ง งามอย่างเรียบง่ายและมีคุณค่า

แพงพวยฝรั่ง งามอย่างเรียบง่ายและมีคุณค่า

ฝรั่งแพงพวย สวยงามและมีคุณค่า

กิจวัตรประจำสัปดาห์ของผู้เขียนคือ ในเช้าวันจันทร์ ออกเดินทางจากบ้านบางกรวยไปจังหวัดสุพรรณบุรีโดยรถโดยสารปรับอากาศ (ปรับอากาศ) ผู้เขียนคุ้นเคยกับสถานีขนส่งสุพรรณบุรีมากโดยเฉพาะต้นไม้ ปลูกไว้ด้านหน้า-ด้านหลังและด้านข้างสถานี ต้นไม้ดอกส่วนใหญ่ที่ผู้เขียนได้นำเสนอไว้แล้วในคอลัมน์นี้ อีกประเภทที่ยังไม่ได้นำเสนอคือแพงพวย

ฝรั่งแพงพวย : คล้ายแพงพวยไทยแต่ไม่ใช่พี่น้อง
แพงพวยฝรั่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Catharanthus roseus G.Don (ตำราบางเล่มใช้ Vinca rosea Linn.) ในวงศ์ Apocynaceae เป็นไม้ล้มลุกเนื้อนิ่ม พุ่มเตี้ย สูงไม่เกิน 90 ซม. มีกิ่งก้านมากมาย ใบเดี่ยว ตรงข้าม คู่ หนา รูปไข่ สีเขียวเข้ม ขอบเรียบ ปลายมน ฐานแหลมหรือมน ใบสีเขียวอ่อน หรือเหลืองอย่างเห็นได้ชัด ใบกว้าง 2-3 ซม. ยาว 4-5 ซม. มีใบ

ดอกไม้ ออกเป็นกลุ่มตามปลายกิ่ง แต่ละกลุ่มมีประมาณ 3-4 ดอก เป็นดอกกลีบเดี่ยวมีกลีบดอกแยกกัน 5 กลีบ กลีบดอกมี 2 สี ขาวและชมพู พันธุ์ไม้ดอกสีขาว กลางดอกมีสีเหลือง ดอกสีชมพู ตรงกลางดอกเป็นสีแดง ดอกบานเต็มที่ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4 ซม. เมื่อติดฝักรูปทรงกระบอก เมื่อโตเต็มที่จะแบ่งเป็น 2 ส่วน มีเมล็ดเล็กๆ จำนวนมาก แพงพวยมีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลาง แล้วแพร่กระจายไปยังยุโรปในปี พ.ศ. 2300 (พ.ศ. 2300) สันนิษฐานว่ามีผู้นำเข้ามาปลูกในประเทศไทยหลังปี พ.ศ. 2416 เพราะในหนังสืออัครพิศนารัตน์ (พ.ศ. 2416) ไม่มีบันทึกชื่อฝรั่งแพงพวยแต่คำว่า แพงพวยซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองของประเทศไทย ดังนี้

แพงพวย : เป็นชื่อผักชนิดหนึ่ง เป็นผักที่เกิดในน้ำ พืชมีน้ำนมและเลื้อยไปตามผิวน้ำ แพงพวยซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองดั้งเดิมของประเทศไทย ใบและดอกมีรูปร่างคล้ายแพงพวยฝรั่ง แต่เป็นพืชที่อยู่คนละตระกูล กล่าวคือ แพงพวย อยู่ในวงศ์ Onagraceae ซึ่งเป็นพืชเลื้อยในน้ำ และมีทุ่นสีขาวคล้ายฝ้ายเป็นพยุงให้ลอยน้ำ (เรียกว่า นม) คนไทยชอบสะสมกินเป็นผัก ส่วนแพงพวยเป็นไม้พุ่มบนบก ใช้เป็นผักไม่ได้แต่ใช้เป็นไม้ประดับ ฝรั่งแพงพวยฝรั่งมีชื่อภาษาอังกฤษว่า MADAGASCA PERIWINKLE หรือ ROSE PERIWINKLE ชื่อไทย คือ แพงพวย ฝรั่ง แพงพวย ฝรั่ง ฝรั่ง ฝรั่ง น้ำนมอิน (สุราษฎร์ธานี)

ประโยชน์ของแพงพวย
แพงพวยเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วโลกว่าเป็นไม้ดอก ไม้ประดับที่สวยงามและคงทนที่บานตลอดทั้งปีและเติบโตได้ในดินแทบทุกชนิด ต้านทานโรคแมลง ปลูกง่าย โตเร็ว สวยงามเหมือนไม้กระถาง ปลูกในแปลงหรือตามทางเท้าในสวนสาธารณะ เป็นต้น ทนแล้งได้ดี จัดเป็นพืชที่ปลูกยาก ดูแลง่าย และตายยาก แพงพวยฝรั่ง มีความเรียบง่าย สดใส สวยสากลที่ไม่เบื่อง่าย เหมือนดอกไม้ที่ฉูดฉาด หรือแปลก

แพงพวยยังมีสรรพคุณทางยา เช่น เบาหวานและมะเร็ง เป็นหนึ่งในพืชที่มีการศึกษามากที่สุดสำหรับคุณสมบัติการรักษามะเร็งในปัจจุบัน
ในอนาคตหากฝรั่งฝรั่งแพงพวยผสมพันธุ์มีสีดอกมากขึ้นหรือมีกลีบดอกรูปทรงแปลก ๆ (เช่น เรียงซ้อนหรือยาวกว่า เป็นต้น) คนไทยอาจปลูกแพงพวยมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน หรือบางทีแพงพวยมีรูปร่างและสีของดอกไม้อยู่แล้ว แต่ขาดชื่อสวยเหมาะกับความงาม ถ้างั้น หาชื่อใหม่ให้เหมาะสมสำหรับแพงพวยก็น่าจะเพียงพอ

.
ที่มาข้อมูล