in

แนะผู้ป่วย “วัณโรคปอด” ไม่ควรหยุดยาเองเด็ดขาด

แนะผู้ป่วย “วัณโรคปอด” ไม่ควรหยุดยาเองเด็ดขาด

แนะนำให้ผู้ป่วย "วัณโรคปอด" ไม่ควรหยุดรับประทานยาด้วยตนเอง

กรมการแพทย์โดยสถาบันโรคทรวงอก แนะนำให้ผู้ป่วยวัณโรคปอดไม่ควรหยุดรับประทานยาด้วยตนเอง หากพบผื่นที่ผิวหนัง หูหนวก เวียนศีรษะ ดีซ่าน การมองเห็นผิดปกติ ช็อก ปัสสาวะออกน้อย หรืออาการผิดปกติอื่นๆ จากการใช้ยา TB ควรไปพบแพทย์ทันที

นพ. สมศักดิ์ อังคศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่าวัณโรคเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกส่วนของร่างกายทั่วร่างกาย เช่น ต่อมน้ำเหลือง กระดูกสันหลัง ข้อต่อ ลำไส้ เยื่อหุ้มสมอง แต่ส่วนใหญ่อยู่ที่ปอด การติดเชื้อและการแพร่กระจายของวัณโรคในร่างกาย เกิดจากผู้ที่ติดเชื้อโดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ผสมอยู่ในละอองที่ลอยอยู่ในอากาศเข้าสู่ปอด ในขณะที่ผู้ป่วยวัณโรคจะไอ จาม ถ่มน้ำลาย เสมหะ ซึ่งผู้ป่วยวัณโรคปอดมักมีอาการที่สำคัญ เช่น ไอแห้งเรื้อรังเป็นเวลา 2 สัปดาห์ขึ้นไป อาจมาพร้อมกับเลือดออก น้ำหนักลด เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย มีไข้ ในช่วงบ่าย. หรือตอนเย็นและเหงื่อออกมากตอนกลางคืน

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อทานยารักษาวัณโรค

นพ.เอนก กนกศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กล่าวเสริมว่า วัณโรคสามารถรักษาให้หายได้ หากคุณปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด และรับประทานยาต่อไปจนครบตามแผนการรักษา ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการบำบัดต้องใช้ยาผสมกันและต้องใช้เวลา ผู้ป่วยบางรายอาจพบอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาวัณโรคในปอด

โดยอาการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ แต่จะไม่เกิดขึ้นกับทุกคนที่ทานยารักษาวัณโรค ผลข้างเคียงจากการใช้ยา TB แบ่งออกเป็น 2 ประเภท:

  1. ผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น ผื่นผิวหนัง หูหนวก เวียนศีรษะ ตัวเหลือง สับสน มองเห็นผิดปกติ ช็อก ปัสสาวะน้อย ผู้ป่วยต้องหยุดใช้ยาทั้งหมดทันที และรีบไปพบแพทย์
  2. ผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรง ได้แก่ เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง อาการง่วงนอน อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ผู้ป่วยไม่ต้องหยุดรับประทานยา แต่คุณควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษาต่อไป หลังจากรักษามาระยะหนึ่งแล้วอาการต่างๆ ลดลง ผู้ป่วยไม่ควรหยุดรับประทานยาด้วยตนเอง เพราะจะทำให้เกิดวัณโรคขึ้นทำให้เชื้อดื้อยาที่ใช้รักษาได้ จนอาการของวัณโรคดื้อยาสามารถส่งผลต่อการรักษาโรคได้

ดังนั้นปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือผู้ป่วยต้องให้ความร่วมมือในการใช้ยาต่อไป และคอยดูอาการของคุณ หากมีอาการผิดปกติให้ไปพบแพทย์ทันที คุณไม่ควรหยุดทานยาด้วยตัวเอง

ข้อควรระวังในการใช้ยาในผู้ป่วยวัณโรค

ข้อควรระวังในการใช้ยาในผู้ป่วยวัณโรค มีดังนี้

  1. สตรีมีครรภ์หรือระหว่างให้นมบุตร แจ้งให้แพทย์ทราบเสมอ
  2. ควรรับประทานยากับน้ำ (ไม่มีนม) อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนหรือหลังรับประทานอาหารเพื่อการดูดซึมที่มีประสิทธิภาพ
  3. หากคุณลืมรับประทานยาภายใน 12 ชั่วโมง คุณสามารถรับประทานยาได้ตามปกติ หรือหากคุณลืมกินยาเกิน 12 ชั่วโมงหลังจากนั้น ให้ข้ามมื้ออาหารและทานอาหารมื้อต่อไปตามปกติ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยกลับมาเป็นซ้ำของวัณโรค

ผู้ป่วยควรปฏิบัติตามคำแนะนำและแนวทางการรักษาของแพทย์อย่างเคร่งครัด และควรดูแลตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ ตรวจสุขภาพเป็นประจำปีละ 1-2 ครั้ง ควรหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด อากาศไม่ถ่ายเท งดการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเฝ้าระวังตนเอง หากมีอาการไอต่อเนื่องนานกว่า 2 สัปดาห์ หรือมีความเสี่ยงที่จะสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ควรไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัย

.
ที่มาข้อมูล