in

เอดส์ โครงการยุติ ปัญหา วัณโรคและเอดส์


เอดส์

โครงการยุติ ปัญหา วัณโรคและเอดส์
เอดส์

โครงการยุติปัญหาวัณโรคและโรคเอดส์ ด้วยแพ็คเกจบริการ Reach-Recruit-Test-Treat-Retain เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของผู้ป่วยวัณโรคและเอดส์ วันนี้ 23 มกราคม 2562 ณ ม.ราชภัฏภูเก็ต คุณธัญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ ด้วยแพ็คเกจบริการ Reach-Recruit-Test-Treat-Retain กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วม นายธัญวัฒน์ กล่าวในการจัดทำโครงการนี้ มูลนิธิพาณิชยการแห่งประเทศไทย ได้ทำงานร่วมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวเมียนมาร์ กัมพูชา และลาว ที่ควบคุมพื้นที่ทำงาน 3 แห่งในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอเมืองกะทู้ และถลาง เขต. โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อกำหนดเป้าหมายกลุ่มเหล่านี้ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่และไม่มีผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้อง สาเหตุไม่ได้ถูกตีตราและเลือกปฏิบัติ และไม่มีผู้เสียชีวิตจากวัณโรค จากการทำงานตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2560 ปัญหากรณีวัณโรคที่ติดเชื้อ HIV เพิ่มขึ้น ตลอดระยะเวลาสามปี มีผู้ป่วยวัณโรคที่ลงทะเบียน 86 ราย โดย 18 รายติดเชื้อเอชไอวี เสี่ยงต่อการเสียชีวิตและการคลอดบุตร การติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ จากการทำงานพบว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยวัณโรคกลุ่มนี้ยากจนและไม่สามารถทำงานได้ รวมทั้ง วิถีชีวิตที่แตกต่างจากคนไทย ภาษาต่างๆ ให้โอกาสในการเข้าถึงข้อมูล และวิธีการป้องกัน นอกจากนี้ยังส่งผลให้เข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวีได้ช้า
source
เอดส์