in

เหลืองเชียงราย

เหลืองเชียงราย

สีเหลืองที่เชียงรายคืออะไร?
ในช่วงที่อากาศร้อนแรงที่สุดเดินทางไปทำงานที่เชียงราย ระหว่างทางกลับจากการชมงานที่หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ สะดุดตาด้วยต้นไม้ที่มีดอกลินเดนเป็นประกายระยิบระยับ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการเขียนเรื่อง Yellow India แต่มองไปข้างทางที่ไม่ใช่เหลืองอินเดีย เพราะมีฝัก แต่นั่นคือเหลืองเชียงราย ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Tabebuia chrysotricha

ในขณะที่ดอกเบญจมาศทาเบบูเอียสีเหลืองชื่อสามัญคือทรัมเป็ตทองคำต้องไม่มีฝักแบบนี้

ชวนให้นึกถึงสีเหลือง ปรีดิยาธร สีเหลือง ( Tabebuia argentea Britt. ) มีชื่อสามัญว่า ต้นเงิน เพราะมีใบสีเงิน และทั้งหมดอยู่ในสกุล Tabebuia ซึ่งเป็นของตระกูล Bignoniaceae

ที่มาของเหลืองเชียงรายคือ บราซิล เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง การขยายพันธุ์ที่เหมาะสมคือโดยเมล็ดและฝัก เป็นที่นิยมมากในภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ”เหลืองเชียงราย” ชื่อสามัญภาษาอังกฤษคือ คนแคระโกลเด้นทรัมเป็ต

ความแตกต่างระหว่างสีเหลืองเชียงรายและสีเหลืองปรีดิยาธร จะสังเกตได้ชัดเจนว่าดอกเชียงรายสีเหลืองเป็นกระจุกแต่ไม่หนาแน่นเท่าสีเหลืองปรีดิยาธร

ส่วนใบนั้นแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยที่สีเหลืองปรีดิยาธรมีผิวใบสีเขียวสีเงินทั้งสองด้าน แต่สีเหลืองอินเดียและสีเหลืองเชียงรายนั้นคล้ายกันมากจนแทบแยกไม่ออก ยกเว้นใบของสีเหลืองอินเดียไม่มีขนและไม่ติดฝัก เหลือแต่ดอกสีเหลือง มันดูสวยงามมาก แต่ลึกๆ แล้วมันสะท้อนว่าบริเวณนั้นจะต้องแห้งและขาดน้ำมาก เพราะต้นนี้ถ้าน้ำมากก็จะบานน้อยมาก จะมีใบมากกว่าดอกไม้ที่เรียกว่าใบบ้า

ถ้าปลูกไว้ที่บ้านและต้องการออกดอกเยอะๆ คืองดการให้น้ำ แต่ให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำบาดาล แนะนำว่าถ้าบ้านมีพื้นที่ที่สามารถปลูกเป็นไม้ประดับได้เช่นกัน ดูแลรักษาง่ายเพราะไม่ชอบน้ำ

แยกแยะสีเหลืองเชียงรายและสีเหลืองอินเดีย นอกจากฝักของเชียงรายสีเหลืองอาจสังเกตได้จากลักษณะของดอก

ลักษณะที่แตกต่างคือฐานดอกเชียงรายสีเหลืองมีขนปกคลุมอยู่เป็นจำนวนมาก แต่สีเหลืองอินเดียไม่มีขน อีกทั้งลักษณะของต้นคือขนาดของต้นเชียงรายสีเหลืองไม่ใหญ่มาก อีกทั้งขนาดต้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพแสงด้วย กล่าวคือถ้าแสงแดดจัด พืชก็จะมีขนาดเล็ก แต่ถ้าแดดน้อย ต้นจะสูง แต่สีเหลืองอินเดียเป็นไม้พุ่มขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้จากระยะไกล

ขยายพันธุ์เหลืองเชียงรายและเหลืองปรีดิยาธรใช้เมล็ดหรือตอนกิ่งก็ได้ แต่ถ้าคุณต้องการให้เหลืองอินเดีย คุณต้องใช้กิ่งเท่านั้น

จะเหลืองก็สวยหมด มองไกลๆก็ทำให้ดูสดใส ฉันไม่สนใจสิ่งที่เป็นสีเหลืองจริงๆ

.
ที่มาข้อมูล