in

เหยียบไม่จิ้มฟันที่มีรอยไหม้

เหยียบไม่จิ้มฟันที่มีรอยไหม้

อย่าเหยียบฟันที่มีรอยไหม้

มีไม้จิ้มฟันมาเผาที่หัวและก็แหลม แล้วก็แทงเข้าไปแล้วเลือดออกนิดหน่อย เลยล้างแผลด้วยน้ำสะอาด แอลกอฮอล์ และเบตาดีน และรู้สึกเหมือนมีก้อนเนื้อ ฉันต้องการรู้. ฉันควรรักษามันอย่างไร?

.
ที่มาข้อมูล