in

เหยียบกะลาแบบยายเน้ย ฟื้นสุขภาพ แข็งแรง แจ่มใส

เหยียบกะลาแบบยายเน้ย ฟื้นสุขภาพ แข็งแรง แจ่มใส

ออกกำลังกายโดยใช้กะลามะพร้าว
อุปกรณ์ กะลามะพร้าวเพศผู้เป็นรูตรงกลางที่มีลักษณะเฉพาะของยอดกระดองเต่า ความสูงของชามควรมีความสูงใกล้เคียงกัน ขนาดอาจเล็กหรือใหญ่ แต่ซีกโลกทั้งสองไม่ควรมีขนาดต่างกันมาก ขอบเรียบรอบด้าน


ท่าที่ 1 ข้อแข็งแรง

วางเปลือกหอย 2 อันบนพื้นราบ ห่างจากจุดยึดเล็กน้อย ยืนและเหยียบชาม ให้หลังของคุณตรง มือทั้งสองข้างจับแคลมป์เอนไปข้างหน้าเล็กน้อย เลื่อนสันของเท้าทั้งสองลงไปที่พื้นราบ โดยถืออุ้งเท้าและนิ้วเท้าติดกับชาม ให้นับ 1-5 สลับกันจนกว่าจะครบ 3 นาที


ตำแหน่งที่ 2: ขาแข็ง

วางเปลือกหอย 2 อันบนพื้นราบ ห่างจากจุดยึดเล็กน้อย ยืนบนชามโดยให้หลังตรง มือทั้งสองจับแคลมป์ ยืนเขย่งเขย่งชาม นับ 1-5 กลับสู่ท่าพัก โดยอุ้งเท้าและนิ้วเท้าที่ติดอยู่กับเปลือกหอย

ขั้นตอนที่ 3 ท่าผ่อนคลาย
วางเปลือกหอย 2 อันบนพื้นราบ ห่างจากจุดยึดเล็กน้อย ยืนและเหยียบเปลือกหอยโดยให้หลังตรง มือทั้งสองข้างจับเสา เดินบนเปลือกหุ้มฝ่าเท้าทั้งสองข้าง จุดที่เจ็บให้กดและแช่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จนครบ 3 นาที

ท่าที่ 4 สบายสำหรับขา
วางเปลือกหอย 2 อันบนพื้นราบ ห่างจากจุดยึดเล็กน้อย ยืนและเหยียบเปลือกหอยโดยให้หลังตรง มือทั้งสองข้างจับเสา ใช้ส้นเท้าขวานวดที่หลังเท้าซ้าย นับ 1-5 แล้ววางเท้าขวาลงบนเปลือกตามปกติ ทำเช่นเดียวกันกับอีกด้านหนึ่งเป็นเวลา 3 นาที

ท่าที่ 5 ท่ากะลาไชโย
วางชามใบละ 5 ใบ โดยให้ชามไพ่ 4 ใบวางขนานกันกับเส้นใยที่ระยะนั่งพอประมาณ เปลือกที่ 5 วางไว้ที่ด้านบนตรงกลาง นั่งบนเปลือกหอยโดยให้ก้นกบอยู่บนเปลือกหอยในขณะที่ส่วนบนของต้นขาใต้ก้นกบวางอยู่บนเปลือกหอยคู่บน งอเข่าอยู่ตรงกลางของคู่ล่าง ขาข้างหนึ่งเหยียดตรง ขาอีกข้างพาดทับต้นขาตรง พร้อมใช้มือทั้งสองข้างนวดเท้า น่อง และขา ประมาณ 1 นาที ทำ 2 ข้างสลับกันจนครบ 3 นาที

.
ที่มาข้อมูล