in

เวลาฉี่เสร็จรู้สึกเหมือนยังมีฉี่ค้าง

เวลาฉี่เสร็จรู้สึกเหมือนยังมีฉี่ค้าง

ฉี่เสร็จก็รู้สึกเหมือนยังมีปัสสาวะเหลืออยู่

สวัสดี ฉันอายุ 30 ปี ฉันไม่ดื่มไม่สูบบุหรี่ ฉันมีปัญหากับการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะมาก่อน แต่หลังการรักษา ฉันมีปัญหาเวลาเข้าห้องน้ำเพื่อปัสสาวะ แต่ก็ยังรู้สึกเหมือนปัสสาวะยังติดอยู่ที่ปลายท่อ มันทำให้ฉันรู้สึกเจ็บปวดตลอดเวลา บางครั้งมีความรู้สึกไม่สบายในช่องท้องส่วนล่าง รู้สึกอยากถ่ายรูปแต่ถ่ายรูปคู่กันไม่ได้ ไปตรวจปัสสาวะ เจาะเลือด หมอแจ้งว่าปกติ ไม่ติดเชื้อ เหตุผลคืออะไร

.
ที่มาข้อมูล