in

เลื่อนสรุปผลสอบกรณีลวนลาม ปลัด สธ.สั่งสอบเพิ่มหาผู้เกี่ยวข้อง


ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สั่งคณะกรรมการสืบสวนกรณีลวนลามเพิ่มเติม ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน และดำเนินการเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้อง ย้ำให้ได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์

เมื่อ 21 สิงหาคม 2560 นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่หญิงถูกข้าราชการชายลวนลาม ว่า เดิมคณะกรรมการคาดว่าจะได้ข้อสรุปในวันนี้แต่เนื่องจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้คณะกรรมการสืบสวนข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีข้าราชการอื่น ๆ ที่ถูกพาดพิงว่าเพิกเฉย หรือให้ความช่วยเหลือข้าราชการชายดังกล่าวอีกหรือไม่ ตามที่มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลเสนอ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน สำหรับผลการสืบสวนเบื้องต้นข้าราชการชายที่ถูกกล่าวหาพบว่ามีมูล แต่อย่างไรก็ตามขอให้รอผลสรุปจากคณะกรรมการสืบสวน ทั้งกรณีข้าราชการชายและผู้ที่ถูกพาดพิง ซึ่งจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้ เพื่อดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยว่าเป็นกรณีผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงต่อไป

นพ.สมศักดิ์ กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุข จะทำหนังสือแจ้งไปหน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง เน้นย้ำให้ดำเนินการตามกฎกพ. ว่าด้วยการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553 อย่างเคร่งครัด โดยการกระทำที่ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ ตามมาตรา 83 (8) ประกอบด้วย

1.กระทำการด้วยการสัมผัสทางกายที่มีลักษณะส่อไปในทางเพศ เช่นการจูบ การโอบกอด การจับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง เป็นต้น

2.กระทำการด้วยวาจาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น วิพากวิจารณ์ร่างกาย พูดหยอกล้อ พูดหยาบคาย เป็นต้น

3.กระทำการด้วยอากัปกิริยาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น การใช้สายตาลวนลาม การทำสัญญาณหรือสัญลักษณ์ใดๆ เป็นต้น

4.การแสดงหรือสื่อสารด้วยวิธีการใดๆ ที่ส่อไปในทางเพศ เช่น แสดงรูปลามกอนาจาร ส่งจดหมาย ข้อความ หรือการสื่อสารรูปแบบอื่นๆ เป็นต้น

และ 5.การแสดงพฤติกรรมอื่นใดที่ส่อไปในทางเพศ ซึ่งผู้ถูกกระทำ ไม่พึงประสงค์หรือเดือดร้อนรำคาญ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

“รมว.สาธารณสุข ปลัดสาธารณสุข มอบนโยบายให้เร่งดำเนินการ ให้ได้ข้อมูลครบถ้วนถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ปกป้องคนผิด หากตั้งคณะกรรมการสอบวินัยทันที จะใช้เวลาดำเนินการนาน อาจถูกเข้าใจว่ากำลังปกป้องผู้ที่ถูกพาดพิง จึงขอให้รอข้อมูลให้ครบถ้วน ตอบคำถามสังคมได้” นพ.สมศักดิ์ กล่าวขอบคุณบทความจาก : hfocus.org