in

เลือกค่า CADR เครื่องฟอกอากาศเท่าไหร่ให้เหมาะกับเรา

เลือกค่า CADR เครื่องฟอกอากาศเท่าไหร่ให้เหมาะกับเรา


การเลือก เครื่องฟอกอากาศ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสามารถวัดได้จากอัตราการเปลี่ยนแปลงของอากาศต่อชั่วโมงและค่า CADR CADR ย่อมาจาก Clean Air Delivery Rate หรืออัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ แสดงถึงประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศที่ทดสอบกับฝุ่น ควัน ควันบุหรี่ ละอองเกสร ยิ่งค่า CADR สูงเท่าไหร่ อากาศก็จะยิ่งเปลี่ยนเร็วขึ้นเท่านั้น ซึ่งสามารถเปรียบเทียบและเห็นประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศที่เหมาะกับเรา

จำนวน CADR ที่เหมาะสมกับขนาดของห้องควรมากกว่าสองในสามของพื้นที่ห้อง วิธีการคำนวณคือ นำพื้นที่ห้องเป็นตารางฟุต (1 ตารางเมตร เท่ากับ 10.764 ฟุต) แล้วหารด้วย 1.5 จะเป็น CADR ที่เหมาะสม ในทางกลับกัน อยากทราบค่า CADR ของเครื่องฟอกอากาศที่มีอยู่ซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ คูณค่า CADR ด้วย 1.5 เพื่อให้ได้พื้นที่ห้องเป็นตารางฟุต สามารถแปลงเป็นตารางเมตรได้โดยการคูณ 10.764 และในเครื่องฟอกอากาศส่วนใหญ่มี 3 ค่า: ฝุ่น ควันบุหรี่ และละอองเกสร ขอแนะนำให้ใช้ค่าควันในการคำนวณเพราะใช้เวลาในการกรองอากาศมากที่สุด

ตัวอย่างเช่น สำหรับห้องที่มีขนาด 25 ตารางเมตร การแปลงตารางเมตรเป็นตารางฟุตจะได้ 269.1 ตารางฟุต (1 ตารางเมตรเท่ากับ 10.764 ฟุต คูณด้วย 25 เท่ากับ 269.1) หารตารางฟุตด้วย 1.5 เท่ากับ 179.4 ลูกบาศก์ฟุตแต่ละ นาทีคือ CADR ที่เหมาะสมสำหรับห้องขนาด 25 ตารางเมตร จากนั้นคุณจะสามารถทราบวิธีการกำหนดค่า CADR และเลือกเครื่องฟอกอากาศที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

.
ที่มาข้อมูล