in

เภสัชกรลูกจ้างชั่วคราวเตรียมบุกทำเนียบ 2 ต.ค.นี้ ขอความเป็นธรรมบรรจุเข้ารับข้าราชการ


เครือข่ายเภสัชกรลูกจ้างชั่วคราวแห่งประเทศไทย เตรียมบุกทำเนียบร้องขอความเป็นธรรมบรรจุราชการเภสัชกรลูกจ้าง 444 คน ชี้มติ ครม.8 พ.ค. 2561 ไม่มีอัตราตั้งใหม่แม้แต่ตำแหน่งเดียว กระทบขวัญกำลังใจเป็นอย่างยิ่ง

ภญ.ปิยะภากร ผลภิญโญ ประธานเครือข่ายเภสัชกรลูกจ้างชั่วคราวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในวันที่ 2 ต.ค.61 นี้ ทางเครือข่ายฯ เตรียมนำสมาชิกประมาณ 100 คน ไปเรียกร้องขอความเป็นธรรมที่ทำเนียบรัฐบาล เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 8 พ.ค. 2561 ที่ผ่านมา ไม่มีเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของเภสัชกรเลยแม้แต่ตำแหน่งเดียว กระทบต่อขวัญกำลังใจเภสัชกรที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และพนักงานข้าราชการที่ทำงานในโรงพยาบาลของรัฐเป็นอย่างยิ่ง

ภญ.ปิยะภากร กล่าวว่า ปัจจุบันมีเภสัชกรที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และพนักงานข้าราชการจำนวนทั้งสิ้น 444 คน ขณะที่อัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ การลาออกหรือเสียชีวิตมีทั้งสิ้น 350 อัตรา แต่ทางกระทรวงสาธารณสุขจะนำอัตราเหล่านี้ไปบรรจุให้กับเภสัชกรจบใหม่ที่มาใช้ทุน จึงไม่เหลืออัตราว่างให้บรรจุเภสัชกรลูกจ้างชั่วคราวเลย

“การไปครั้งนี้จึงจะขอความเป็นธรรม ขอความเห็นใจในการเรียกร้อง สร้างขวัญกำลังใจให้กับเภสัชกรลูกจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและพนักงานราชการทั้งหมด 444 คนที่เหลืออยู่” ภญ.ปิยะภากร กล่าว

นอกจากนี้ ข้อเรียกร้องของเครือข่ายยังขอให้ทบทวนการคัดเลือกบรรจุข้าราชการในตำแหน่งว่าง 350 อัตราที่เป็นธรรม เพราะในแต่ละปีจะมีนิสิตนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์จาก 19 สถาบันสำเร็จการศึกษาปีละประมาณ 1,000 คน แต่มีโอกาสได้บรรจุเพียง 350 คน ส่วนที่เหลือไม่มีโอกาสเลย ดังนั้นจึงเกิดสภาพที่ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถไหลไปอยู่กับภาคเอกชนหรือไปทำธุรกิจร้านยาส่วนตัว ขณะที่โรงพยาบาลของรัฐมีภาระงานมาก ขาดแคลนเภสัชกรจนต้องจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินบำรุงของโรงพยาบาลเอง ดังนั้นจึงอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงในประเด็นนี้ด้วยขอบคุณบทความจาก : hfocus.org