in

เปิดสถิติคนไทยฉีดวัคซีนโควิด 100 คน มีอาการข้างเคียง 3 คน แต่ไม่ใช่แพ้รุนแรง


สถานการณ์การฉีดวัคซีนวิด-19 ของไทย พบมีผู้ฉีดแล้ว 27000 คน ในกลุ่ม 13 จังหวัดพื้นที่เสี่ยง มีผู้มีอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน 956 คน คิดเป็น 3.48 …