in

เนติ

เนติ

เนติ

เทคนิคกริยาโยคะที่ใช้กันทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินเดียเองคือเนติหรือล้างจมูก เราสามารถแบ่งเนติออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นสูตรเนติซึ่งเป็นการใช้เส้นด้าย หรือสายยางทางการแพทย์ (สายสวนยาง) เป็นอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด กลุ่มที่ 2 ชลเนติ ใช้น้ำเป็นตัวกลางในการล้างโพรงจมูกของเรา

ในกลุ่ม 1 สูตรโดยที่ผู้ปฏิบัติงานใช้ด้ายหรือสายยางบาง ๆ สอดเข้าไปในรูจมูกข้างเดียว ค่อยๆ สอดเข้าไปในปากจนสุดทาง จากนั้นใช้นิ้วบีบปลายเส้นด้าย จากนั้นใช้มือข้างหนึ่งดึงปลายเส้นด้ายมาปิดจมูก อีกข้างหนึ่งดึงปลายอีกด้านของด้ายที่ปาก ถูไปมาทำความสะอาด เหมือนมีคนใช้ไหมขัดฟันมาทำความสะอาดระหว่างฟัน

กลุ่ม 2 เนทวิธีแรกในการทำความสะอาดโพรงจมูกนั้นรุนแรงกว่าการใช้น้ำเป็นสารทำความสะอาด น้ำที่ใช้อุ่นเล็กน้อยตามอุณหภูมิของร่างกาย ใส่เกลือเล็กน้อย พอให้เค็มเล็กน้อย เพื่อไม่ให้จมูกไหม้ มีวิธีทำความสะอาด 3 วิธี

วิธีแรก
เป็นวิธีที่สะดวกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ คือ เทน้ำเกลืออุ่นๆ ลงในฝ่ามือแล้วหายใจเข้าช้าๆ ทางรูจมูกข้างเดียว ปล่อยให้น้ำไหลออกทางปากแล้วบ้วนทิ้ง และสลับกับรูจมูกอีกข้าง ล้างด้วยน้ำปริมาณเล็กน้อย ด้วยวิธีนี้ ผู้ปฏิบัติงานจำนวนมากพบว่าทำได้ยาก เพราะไม่คุ้นเคยกับการสูดดมน้ำทางจมูก

วิธีที่สอง
ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ เลย คือน้ำเกลืออุ่นๆ โดยที่ปากอิ่มแล้วก้มหน้า ปล่อยให้น้ำในปากไหลกลับผ่านรูจมูก วิธีนี้ไม่ซับซ้อน เป็นการทำให้บริสุทธิ์ด้วยปริมาณน้ำที่เหมาะสม แต่ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ทำไม่ได้ คือน้ำไม่ไหลกลับออกทางจมูก (ซึ่งเป็นกลไกตามธรรมชาติของร่างกายที่ป้องกันไม่ให้น้ำไหลกลับทางจมูก)

ทางสุดท้าย
ต้องใช้เครื่องมือที่เรียกว่ากาเนติ ลักษณะของพระพิฆเนศคือ พวยกามีขนาดเท่ากับรูจมูกข้าพเจ้า และปริมาตรของกาต้มน้ำก็เติมน้ำที่มีขนาดเหมาะสมสำหรับการซัก
Choneti วิธีสุดท้ายนี้ เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำความสะอาดโพรงจมูก (แต่ข้อจำกัดคือต้องมีเครื่องคราด) ที่นักศึกษาโยคะเคยมีมา ลองใช้กาน้ำชาขนาดต่างๆ พบว่าไม่สะดวกเท่าพระพิฆเนศ บางคนพยายามใช้หลอดฉีดยาฉีดน้ำเข้าไปในโพรงจมูก รู้สึกเข้มข้น ไม่นุ่มเหมือนใช้หม้อค่อยๆ รินน้ำตามแรงโน้มถ่วงของโลก
พระพิฆเนศนี้ในอินเดียมีจำหน่ายที่ร้านขายยาส่วนใหญ่ ทั้งพลาสติกและกระเบื้องสำหรับครูไทยโยคะได้เริ่มทดลองแล้ว ถ้าใครสนใจจริงๆลองดู ติดต่อหมอหมู่บ้าน.

Neti เป็นเทคนิคโยคะที่มีผลทางกายภาพที่ชัดเจน เมื่อทำเสร็จแล้วจะรู้สึกได้ถึงความสะอาดของโพรงจมูก โล่งใจ สบายตัว อย่างไรก็ตาม ผมขอเน้นว่าเทคนิคโยคะไม่ใช่การรักษาทางการแพทย์ แต่ให้สมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ

จมูกเป็นหนึ่งในห้าระบบประสาทสัมผัส ประสาทสัมผัสทั้งห้าเชื่อมโยงโดยตรงกับสมองมากที่สุด และประสาทสัมผัสที่สั้นที่สุดคือการสัมผัส ทางจมูกจะส่งผลต่อจิตใจ ได้อารมณ์มากกว่าสัมผัสอื่นๆ ดังนั้น การทำเนติเพื่อทำความสะอาดโพรงจมูกอย่างสม่ำเสมอ จะส่งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจิตใจที่ทำงานได้เป็นปกติและสมดุล ส่งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีอารมณ์ที่มั่นคง

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า คนที่มีสุขภาพดีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับชีวิตที่มีความสุข คนเราต้องมีสุขภาพร่างกายที่ดี สุขภาพจิตดี จริยธรรมและปัญญาที่ดี เทคนิคโยคะไม่ได้เป็นเพียงการรักษาสุขภาพของผู้ปฏิบัติ ทุกเทคนิคของโยคะนำพามนุษย์ไปสู่สุขภาพแบบองค์รวม

.
แหล่งข้อมูล

โพสต์ เนติ ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อ สุขภาพประเทศไทย.

ที่มาข้อมูล