in

เนติ

เนติ

เทคนิคกริยาโยคะที่นิยมใช้กันทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินเดียเองคือเนติหรือการล้างจมูก เราสามารถแบ่งเนติเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือสูตรเนติ คือ การใช้เส้นด้าย หรือสายยางทางการแพทย์ (สายสวนยาง) เป็นอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด กลุ่มที่ 2 ชนเนติ ใช้น้ำเป็นตัวกลางในการล้างโพรงจมูกของเรา

ในกลุ่ม 1 สูตรที่ผู้ปฏิบัติใช้เส้นด้ายหรือสายยางเส้นเล็ก สอดเข้าไปในรูจมูกข้างหนึ่ง ค่อย ๆ สอดเข้าไปจนสุดทางปาก จากนั้นใช้นิ้วบีบปลายเส้นด้าย จากนั้นใช้มือข้างหนึ่งดึงปลายเส้นด้ายมาปิดจมูก อีกมือหนึ่งดึงปลายอีกด้านของด้ายที่ปาก ถูไปมาทำความสะอาด เหมือนมีคนใช้ไหมขัดฟันถูระหว่างฟันเพื่อทำความสะอาดระหว่างฟัน

กลุ่ม 2 ชนเนติการทำความสะอาดโพรงจมูกที่นุ่มนวลกว่าวิธีแรกคือการใช้น้ำเป็นสารทำความสะอาด น้ำที่ใช้อุ่นเล็กน้อยเช่นเดียวกับอุณหภูมิของร่างกาย ใส่เกลือนิดหน่อยพอให้เค็มหน่อย เพื่อไม่ให้แสบจมูก มี 3 วิธีในการทำความสะอาด

วิธีแรก
เป็นวิธีที่สะดวกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ คือการเทน้ำเกลืออุ่น ๆ ลงในฝ่ามือแล้วหายใจเข้าทางรูจมูกข้างเดียวช้าๆ ปล่อยให้น้ำไหลออกทางปากแล้วบ้วนทิ้ง และสลับกับรูจมูกอีกข้างหนึ่ง โดยให้ล้างด้วยน้ำปริมาณเล็กน้อย ด้วยวิธีนี้ ผู้ปฏิบัติหลายคนพบว่ามันยากที่จะทำ เพราะไม่คุ้นเคยกับการสูดดมน้ำทางจมูก

วิธีที่สอง
ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือใดๆ คือ อมน้ำเกลืออุ่นๆ ไว้เต็มปากแล้วก้มศีรษะลง ปล่อยให้น้ำในปากไหลกลับมาทางรูจมูก วิธีนี้ไม่ซับซ้อน เป็นการทำให้บริสุทธิ์ด้วยน้ำปริมาณที่เหมาะสม แต่ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ทำไม่ได้ คือน้ำไม่ไหลกลับออกทางจมูก (ซึ่งเป็นกลไกตามธรรมชาติของร่างกายที่ป้องกันไม่ให้น้ำไหลกลับทางจมูก)

ทางสุดท้าย
ต้องใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Ganeti ลักษณะเฉพาะของพระพิฆเนศคือ พวยกามีขนาดเท่ากับรูจมูกข้าพเจ้า และปริมาตรของกาต้มน้ำก็เติมน้ำที่มีขนาดเหมาะสมสำหรับการซัก
Choneti วิธีสุดท้ายนี้ เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำความสะอาดโพรงจมูก (แต่ข้อจำกัดคือต้องมีอุปกรณ์คราด) ที่นักเรียนโยคะเคยมีมา ทดลองกาน้ำชาขนาดต่างๆ พบว่าไม่สะดวกเท่ากาเนติ บางคนพยายามใช้หลอดฉีดยาฉีดน้ำเข้าไปในโพรงจมูก ฉันรู้สึกว่ามันรุนแรง ไม่นุ่มเหมือนใช้หม้อ ค่อยๆ รินน้ำออกตามแรงโน้มถ่วงของโลก
พระพิฆเนศนี้ในอินเดียมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป ทั้งพลาสติกและกระเบื้องสำหรับประเทศไทย เริ่มมีครูโยคะมาลองใช้แล้ว ถ้าใครสนใจจริง ๆ ก็ลองดู ติดต่อหมอหมู่บ้าน.

Neti เป็นเทคนิคโยคะที่มีผลทางกายภาพที่ชัดเจน เมื่อทำเสร็จแล้วจะสัมผัสได้ถึงความสะอาดของโพรงจมูก โล่งใจ สบายตัว อย่างไรก็ตาม ผมขอเน้นว่าเทคนิคโยคะไม่ใช่การรักษาทางการแพทย์ แต่เพื่อสร้างสมดุลทั้งทางร่างกายและจิตใจ

จมูกเป็นหนึ่งในห้าระบบประสาทสัมผัส ประสาทสัมผัสทั้งห้านั้นเชื่อมโยงโดยตรงกับสมองมากที่สุดและส่วนที่สั้นที่สุดคือการสัมผัส ทางจมูกจะส่งผลต่อจิตใจ ได้อารมณ์มากกว่าสัมผัสอื่นๆ ดังนั้น การทำเนติล้างโพรงจมูกอย่างสม่ำเสมอ จะส่งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกมีจิตใจที่ทำงานได้เป็นปกติและสมดุล ส่งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกมีอารมณ์มั่นคง

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า คนที่มีสุขภาพร่างกายดีเพียงลำพังไม่เพียงพอสำหรับชีวิตที่มีความสุข เราต้องมีสุขภาพดีซึ่งประกอบด้วยสุขภาพกายที่ดี สุขภาพจิตดี จริยธรรมและปัญญาที่ดี เทคนิคโยคะไม่ได้เป็นเพียงการรักษาสุขภาพของผู้ฝึกหัดเท่านั้น ทุกเทคนิคของโยคะนำพามนุษย์ไปสู่สุขภาพแบบองค์รวม

.
ที่มาข้อมูล