in

เตือน! ฉีด “สเปรย์แอลกอฮอล์” ในอาหารไม่ช่วยฆ่าเชื้อโรคเตือน! การพ่น “สเปรย์แอลกอฮอล์” ในอาหารไม่ได้ช่วยฆ่าเชื้อโรค .ขอบคุณข้อมูลจาก Sanook.com