in

เด็กแต่ละวัย ตรวจสุขภาพอะไรที่สำคัญบ้าง

เด็กแต่ละวัย ตรวจสุขภาพอะไรที่สำคัญบ้าง

การตรวจสุขภาพที่สำคัญสำหรับเด็กแต่ละวัยมีอะไรบ้าง?

การตรวจสุขภาพเด็กมีความสำคัญพอๆ กับผู้ใหญ่ เพราะหากพบความผิดปกติได้เร็วก็จะช่วยดูแลได้ทันท่วงทีและป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นอย่างถูกวิธี ทำให้ไม่กระทบต่อพัฒนาการตามวัยของลูก เป็นรากฐานของการมีสุขภาพที่ดีที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้าม เพื่อให้เจ้าตัวเล็กเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งในอนาคต

นพ. นิธิ หล่อเลิศรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มคลินิกกุมารแพทย์และกุมารแพทย์ศูนย์กุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลกรุงเทพกล่าวว่าทุกครั้งที่การเจริญเติบโตของเด็กเปลี่ยนแปลงไปตามอายุและมีลักษณะที่แตกต่างกัน การตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อสุขภาพเด็กที่สมบูรณ์และอาหารเสริมที่เหมาะสมกับสิ่งที่ขาด

การตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับเด็กแต่ละวัยเป็นอย่างไร?

ในช่วงวัยทารกจนถึงอายุ 7 วัน จะต้องได้รับการประเมินสำหรับโรคดีซ่าน ตรวจเลือดเพื่อตรวจหาภาวะไทรอยด์ทำงานต่ำ ตรวจการได้ยิน รวมถึงวัคซีนที่สำคัญ เช่น วัคซีนวัณโรคและไวรัสตับอักเสบบี

วัยทารกถึง 6 เดือน จะติดตามการเติบโต ส่งเสริมการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อให้ได้วัคซีนที่เหมาะสมกับวัย

วัยทารก 6 – 12 เดือน เริ่มการตรวจสุขภาพช่องปากเพื่อตรวจหาฟันผุ สุขภาพเหงือก เพราะคุณจำเป็นต้องปรับการรับประทานอาหารของคุณ รวมถึงการตรวจตาเพื่อคัดกรองอาการตาเหล่ เหล่ตา และความผิดปกติอื่นๆ การตรวจข้อสะโพก การตรวจอวัยวะเพศ วัดความเข้มข้นของเลือดเพื่อประเมินภาวะโลหิตจาง

เด็กอายุตั้งแต่ 1 – 12 ปี เน้นที่การทดสอบการพัฒนาและการเจริญเติบโตเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มีการตรวจตาเพื่อแก้ปัญหาสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง และการวัดความดันโลหิต พร้อมคำแนะนำที่เหมาะสมในการเรียนรู้ การเล่น และการเข้าสังคม เพื่อปรับตัวให้เหมาะสม

วัยรุ่น 13 – 15 ปี ร่างกายก็จะเติบโตแข็งแรง แต่อาจละเลยการกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ การออกกำลังกายที่เหมาะสม การดำรงชีวิต การตรวจสุขภาพทั่วไปเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันโรคในระยะยาว

สุขภาพที่ดีของลูกเป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องใส่ใจและดูแลเป็นพิเศษ หากเด็กถึงอายุที่เหมาะสม ผู้ปกครองควรให้เด็กเข้ารับการตรวจสุขภาพ เพื่อให้เด็กๆ เติบโตอย่างมีคุณภาพ

ช่วงอายุ 1 – 4 ปี ควรตรวจสอบการนับเม็ดเลือดและเกล็ดเลือดโดยสมบูรณ์ สุขภาพช่องปาก

ช่วงอายุ 4 – 7 ปี ตรวจปัสสาวะเสี่ยงต่างๆ ตรวจตาอัตโนมัติ ตาบอดสี ตรวจสุขภาพช่องปากและเอกซเรย์ช่องปาก

ช่วงอายุ 7 – 15 ปี ต้องมีการทดสอบการทำงานของตับ ตรวจการทำงานของไต ปัสสาวะ ตรวจนับเม็ดเลือดและเกล็ดเลือดให้ครบถ้วน ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดและไขมัน ตรวจอายุกระดูกและสภาวะของเยาวชนในกรณีดังกล่าว รายละเอียดการตรวจสุขภาพเด็กจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกุมารแพทย์ อาจจำเป็นต้องตรวจเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสุขภาพร่างกายของเด็กแต่ละคน ดังนั้นควรปรึกษากุมารแพทย์และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ลูกเติบโตแข็งแรงตามวัย

เพราะสุขภาพดีคือจุดเริ่มต้นของการเติบโตอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นผู้ปกครองจึงไม่ควรละเลยการตรวจสุขภาพของลูก และควรสังเกตพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงตามวัยของเด็กอย่างสม่ำเสมอ

.
ที่มาข้อมูล