in

เจ็บเหมือนเข็มทิ่มตลอดเวลาที่ครึ่งหน้าซีกขวาเกิดจากอะไรครับ?


คือเวลาที่ด้านขวาของใบหน้าเจ็บปวดมาก และเมื่อมีอะไรมากระทบที่หู มันจะเจ็บมาก เหมือนถูกเข็มเล็กๆ แทง และเมื่อสัมผัสแล้วจะไม่รู้สึกอะไรเลย ตอนนี้แทมขยับแขนขวาไม่ได้ตามต้องการแล้ว

.อ่านต่อ ได้ที่นี่