in

เจ็บจี๊ดๆ ที่อกข้างซ้าย หายใจเข้าไม่เต็มปอด เป็นแล้วหาย แล้วเป็นอีก เกิดจากอะไร รักษาเบื้องต้นอย่างไร

เจ็บจี๊ดๆ ที่อกข้างซ้าย หายใจเข้าไม่เต็มปอด เป็นแล้วหาย แล้วเป็นอีก เกิดจากอะไร รักษาเบื้องต้นอย่างไร

เจ็บแปลบที่หน้าอกด้านซ้าย การหายใจทำให้ปอดไม่เต็ม หายไปแล้วก็กลับมา เกิดจากอะไร และจะรักษาอย่างไรก่อน

ทันใดนั้นฉันรู้สึกเจ็บแปลบที่หน้าอกซ้ายของฉัน มันเจ็บเมื่อฉันนอน เมื่อฉันหายใจ ฉันไม่สามารถหายใจในปอดได้เต็มที่ ตอนนี้เมื่อฉันหายใจ ฉันปวดหลัง 2 วันที่ผ่านมาแล้วหายไป แต่วันนี้กลับเป็นอีกครั้ง เกิดจากอะไร อันตรายไหม และจะรักษาอย่างไรก่อน

.
ที่มาข้อมูล