in

อาเจียน (Vomit)

อ้วก (Vomit) มักเกิดขึ้นพร้อมกันกับอาการอาเจียน เพื่อกำจัดของกินจากกระเพาะผ่านทางปาก ปกติแล้วจะไม่เจออาการที่ร้ายแรง สามารถรักษาให้ดียิ่งขึ้นเองถึงที่เหมาะบ้าน อาจจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะหลายกรณี ดังเช่นว่า การกินอาหารที่ไม่สะอาดหรือแปดเปื้อนเชื้อโรค การทานอาหารหรือดื่มแอลกอฮอล์ในจำนวนที่มากเกินความจำเป็น การตั้งท้อง การเมารถหรือเมาเรือ ผลกระทบจากโรคต่างๆรวมทั้งเกิดขึ้นจากความตึงเครียด โดยเกิดขึ้นได้กับอีกทั้งเด็กแล้วก็คนแก่